index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
OGŁOSZENIA -> ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK
Historia zmian
Data i godzina Zmieniał(a) Rodzaj zmiany
2015-11-12 09:47:42 rt Dodanie załącznika
2015-11-12 09:47:42 rt Dodanie załącznika
2015-11-12 09:46:53 rt Dodanie załącznika
2015-11-12 09:46:53 rt Dodanie załącznika
2015-11-12 09:40:43 rt Usunięcie załącznika