index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
OGŁOSZENIA -> ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Statystyka dla jednego dokumentu

Rok:     Miesiąc  
Dzień Ilość odwiedzin
 01  3
 02  2
 03  2
 04  0
 05  1
 06  4
 07  6
 08  4
 09  1
 10  4
 11  7
 12  4
 13  2
 14  1
 15  1
 16  5
 17  5
 18  1
 19  1
 20  0
 21  3
 22  2
 23  1
 24  0
 25  0
 26  0
 27  0
 28  0
 29  0
 30  0
Wszystkich odwiedzin w miesiącu: 60