STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-10-27 08:22:48 Anna Zawodny

Edycja

2021-02-03 14:08:25 Anna Zawodny

Edycja

2017-03-28 11:57:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-03-28 11:57:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:49:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:49:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:46:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:46:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-28 09:52:24 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-12-28 09:52:18 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-12-28 09:52:12 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-12-28 09:52:04 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-12-28 09:51:55 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-11-25 07:17:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:17:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:14:24 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:14:24 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:11:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:11:22 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:07:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:07:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:04:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-25 07:04:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-17 13:07:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-11-17 13:07:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-12-01 10:31:37 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-12-01 10:31:37 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2014-12-01 10:26:48 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

16576

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2014-12-01 10:26:48

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-12-01 10:26:48

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny