INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE GMINY KRUPSKI MŁYN