OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO, prosimy zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krupskim Młynie (GBP w Krupskim Młynie): tel. 32 284 84 50. Kontakt e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl;

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, wysyłania informacji poprzez sms lub e-mail o konieczności zwrotów książek, realizacji czynności związanych z powiadamianiem o naliczonych karach za przekroczony termin zwrotu książek, realizacji zadań statystycznych wynikających z przepisów prawa;
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za protokołem. A w przypadku realizacji czynności związanych z windykacją do czasu zakończenia procedury windykacyjnej;
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności o których mowa w punkcie 2 niniejszej informacji. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji czynności opisanych w punkcie 2;
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i wydawania zautomatyzowanych decyzji.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-11-23 12:21:15 Magdalena Hajda

Edycja

2020-11-23 11:33:16 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2243

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-11-23 11:33:16

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2020-11-23 11:33:16

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda