KONTROLE

- 18.10.2023 r.-  blok żywienia- ocena bieżącego stanu sanitarno- higienicznego

i technicznego oraz kontrola dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.

KONTROLUJĄCY: PPIS w Bytomiu- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna WYNIK KONTROLI: Kontrola potwierdziła prawidłowość organizacji pracy placówki.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.

 

- 10.06.2024 r.- kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach

WYNIK KONTROLI: : Kontrola potwierdziła prawidłowość organizacji pracy placówki.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.