RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

   Dnia 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

 

Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw                       http://dziennikustaw.gov.pl

Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego                    http://monitorpolski.gov.pl

Link kierujący do strony serwisu Rządowego Centrum Legislacji     http://www.rcl.gov.pl/

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-01-07 11:33:10 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:26:07 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:23:38 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:21:21 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:20:42 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:18:18 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:12:08 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-07 11:02:04 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

26107

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2010-01-07 11:02:04

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2010-01-07 11:02:04

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek