2010

Nr 0152/1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 461/87, k.m.8 o pow. 0,1000 ha KW 72348 wraz z udziałem ...
Nr 0152/2/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 473/87, k.m.8 o pow. 0,0999 ha KW 72360 wraz z udziałem ...
Nr 0152/3/10 z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy położony w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 4A
Nr 0152/4/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
Nr 0152/5/2010 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym.
Nr 0152/6/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m3 wody
Nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Nr 0152/8/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/9/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Nr 0152/10/2010 z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zadań obronnych na rok 2010 na obszarze gminy.
Nr 0152/11/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Potępie ul. Tarnogórska 4A o powierzchni 36,61 m2
Nr 0152/12/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Krupski Młyn w 2010 roku.
Nr 0152/13/10 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/14/10 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji bhp
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 a dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 a dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 a dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 a dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 a dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/15/10 z dnia 1 marca 2010r.
Nr 0152/16/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystywania środków związanych z realizacją projektu pn. „Przez sport do zdrowia-modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie...
Nr 0152/17/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystywania środków związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn”
Nr 0152/18/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie: przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Lato 2010”
Nr 0152/19/10 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2009 rok
Nr 0152/20/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia na: Dostawa wody zdatnej do picia dla miejscowości Krupski Młyn
Nr 0152/21/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na: Dostawę wody zdatnej do picia dla miejscowości Krupski Młyn
Nr 0152/22/10 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/23/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/24/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/25/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/26/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/27/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
Nr 0152/28/10 z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy położony w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 4A
Nr 0152/29/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, stanowiącej działkę Nr 191/30, k.m.13 o pow. 0,0030 ha ...
Nr 0152/30/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, stanowiącej działkę Nr 189/8, k.m.13 o pow. 0,0067 ha K...
Nr 0152/31/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok (do Uchwał Rady Gminy Nr XXXIX/298/10 i XXXIX/299/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku)
Nr 0152/32/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/33/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/35/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.:Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/36/2010 z dnia 06 maja 2010 r. w sprawie: zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/37/10 z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/38/10 z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/39/2010 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/40/10 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr 0152/41/10 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/42/10 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/43/2010 z dnia 22 maja 2010 roku w sprawie: wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym.
Nr 0152/44/10 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/45/10 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/46/2010 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych, w wyniku powodzi na terenie Gminy Krupski Młyn w maju 2010 roku.
Nr 0152/47/2010 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/48/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0152/49/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0152/50/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/51/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/52/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Nr 0152/53/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 166/22, k.m.11 o pow. 0,0220 ha KW 42965 położonej w Kr...
Nr 0152/54/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Nr 0152/55/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/56/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/57/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/58/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/61/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 165/22, k.m.11 o pow. 0,0115 ha KW 42965 położonej w Kr...
Nr 0152/66/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/68/2010 z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki: dz. Nr 300/73, k.m.13 o pow. 0,0238 ha KW 67661 i dz. Nr...
Nr 0152/69/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/70/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/71/10 z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie
Nr 0152/72/10 z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie
Nr 0152/73/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/74/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/75/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 486/87 k.m.8 o pow. 0,0998 ha KW 72373 wraz z udzia...
Nr 0152/76/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 487/87 k.m.8 o pow. 0,1003 ha KW 72374 wraz z udzia...
Nr 0152/78/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/79/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/80/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”
Nr 0152/81/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młyni...
Nr 0152/82/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/18/2010 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 15.03.2010 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Lato 2010”
Nr 0152/83/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/84/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/85/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2010 roku
Nr 0152/86/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki dzierżawy za pomieszczenia kotłowni
Nr 0152/89/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”
Nr 0152/90/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młyni...
Nr 0152/91/10 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2010 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
Nr 0152/92/10 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżeto...
Nr 0152/93/10 z dnia 15 września 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok (do Uchwał Rady Gminy Nr XLIV/336/10 i XLIV/338/10 z dnia 14 września 2010 roku)
Nr 0152/94/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/95/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
NR 0152/96/10 z dnia 16.09.2010 r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0152/101/10 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/103/10 z dnia 8 października 2010 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/102/10 z dnia 8 października 2010 r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/104/10 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych 21 listopada 2010 roku
Nr 0152/105/2010 z dnia 18 października 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152-106/10 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania ich wykazu do publicznej wiadomości
Nr 0152/109/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/110/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/107/10 z dnia 26 października 2010 r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/108/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/111/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/112/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 373/165, k.m.8 o pow. 0,3400 ha KW 87943 położonej w Potępie – Żyłce
Nr 0152/115/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/118/10 z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/117/10 z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/119/10 z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w gminie Krupski Młyn.
Nr 0152/120/10 z dnia 26 listopada 2010 r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/121/10 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/122/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/123/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/124/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0152/125/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
Nr 0152/128/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania prac związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
Nr 0152/132/10 z dnia 7 grudnia 2010 r.w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/131/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/135/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/136/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/137/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/138/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/139/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2011 roku.
Nr 0152/142/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Nr 0152/143/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr 0152/146/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-11-15 11:11:02 Lilianna Dędek

Edycja

2013-11-15 11:09:12 Lilianna Dędek

Edycja

2011-01-20 10:21:39 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-20 10:21:39 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-20 10:16:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-20 10:16:16 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-20 08:04:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-20 08:04:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-11 07:35:12 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-11 07:35:12 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-11 07:33:53 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2011-01-10 11:49:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:49:49 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:47:14 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:47:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:41:53 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:41:53 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:40:41 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:40:41 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:38:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:38:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:36:54 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:36:53 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:33:10 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:33:10 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:31:35 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:31:34 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:27:28 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:27:27 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:25:35 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:25:34 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:22:30 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:22:30 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:20:59 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:20:59 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:17:03 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:17:03 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:15:05 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:15:05 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:13:14 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:13:13 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:06:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:06:16 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:03:12 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:03:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:01:37 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 11:01:36 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:58:01 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:58:01 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:53:42 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:53:41 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:46:18 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:46:17 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:42:44 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-10 10:42:44 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:14:37 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 09:14:37 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:58:25 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2010-12-17 08:58:06 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:58:06 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:57:06 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2010-12-17 08:55:41 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:55:35 Martyna Koźlik

Zmiana nazwy załącznika

2010-12-17 08:55:35 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:55:21 Martyna Koźlik

Usunięcie załącznika

2010-12-17 08:55:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-17 08:55:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2010-12-08 09:05:45 Lilianna Dędek

Edycja

2010-12-08 08:19:33 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2010-12-08 07:55:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-12-08 07:55:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-12-02 10:19:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-12-02 10:19:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-12-02 10:16:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-12-02 10:16:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-11-08 14:05:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-11-08 14:05:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-11-08 12:47:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-11-08 12:47:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-11-08 12:45:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-11-08 12:45:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-10-21 12:51:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-10-21 12:51:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-10-21 09:03:06 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2010-10-21 09:02:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-10-21 09:02:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-27 12:19:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-27 12:19:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:38:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:38:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:37:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:37:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:37:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:37:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-15 13:21:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-15 13:21:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-15 13:19:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-15 13:19:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-08 12:47:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-08 12:46:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-08 12:45:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-08 12:45:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-03 07:16:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-03 07:16:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:11:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:11:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:09:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:09:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:09:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:09:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:09:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-09-01 14:08:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:07:41 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-09-01 14:06:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:05:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:05:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-19 09:04:25 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-08-19 09:01:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-19 09:01:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-11 07:38:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-11 07:38:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-04 13:19:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-08-04 13:19:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-08-04 13:18:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-08-04 13:18:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-07-29 13:00:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-29 13:00:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-29 12:54:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-29 12:54:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:10:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:10:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:09:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:09:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:08:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:08:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:07:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:07:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:06:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:06:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-21 11:16:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-07-21 11:16:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-07-21 11:14:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-07-21 11:14:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-07-06 14:15:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-06 14:15:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-25 08:33:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-06-25 08:33:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-06-25 08:32:08 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2010-06-25 08:31:57 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2010-06-25 08:31:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-06-25 08:31:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2010-06-21 09:16:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 09:16:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:05:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:04:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:04:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-16 14:37:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-16 14:37:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:01:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:01:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:49:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:49:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:48:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:48:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:46:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:46:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:43:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:43:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:33:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:33:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:28:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 12:28:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-08 14:01:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 14:01:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 14:00:23 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2010-06-08 13:59:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 13:59:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 13:56:35 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2010-06-08 13:56:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 13:56:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-06-08 12:11:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-08 12:11:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-07 13:22:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-07 13:22:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-01 13:28:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-01 13:28:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-31 13:45:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-31 13:45:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 14:47:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 14:47:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 14:46:12 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-05-27 13:45:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 13:45:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 13:44:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 13:44:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 09:07:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-27 09:07:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:47:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:47:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:47:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:47:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-21 13:10:54 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-05-21 13:08:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-21 13:08:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-11 07:50:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-11 07:50:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-11 07:50:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-11 07:50:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-06 09:44:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-06 09:43:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:01:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:01:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:01:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:01:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:00:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:00:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-27 15:46:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-27 15:46:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:36:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:36:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:36:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:36:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:34:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:34:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:34:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:34:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 10:16:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 10:16:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 10:01:31 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-04-06 12:27:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-06 12:27:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-29 09:12:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-03-29 09:12:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-03-29 09:11:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-03-29 09:11:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:15:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:15:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:15:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-03-23 08:13:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:13:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:12:29 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-03-23 08:10:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:10:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-18 11:47:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-18 11:47:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:52:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:52:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:50:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:50:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:49:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:49:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:47:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:47:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:44:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 10:44:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:25:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:25:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:24:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:24:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:23:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:23:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:22:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:22:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:20:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:20:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:13:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:13:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:11:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:11:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:09:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:09:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:07:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:07:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:06:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:06:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:03:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 09:03:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:56:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:55:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:55:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:55:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:55:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:54:34 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-17 08:54:24 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-17 08:54:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:54:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:53:04 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-17 08:52:32 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-17 08:49:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 08:49:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:54:02 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-09 10:48:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:48:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:47:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:46:24 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-09 10:46:08 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-09 10:45:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:45:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:45:38 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-09 10:45:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:45:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-18 13:17:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-18 13:17:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-17 14:43:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-17 14:43:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-15 11:20:29 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-02-15 11:19:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-15 11:19:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-11 12:01:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-11 12:01:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-10 08:05:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-10 08:05:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-01 07:26:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-01 07:26:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-01 07:26:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-01 07:26:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-27 11:51:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-27 11:51:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-12 14:42:30 Marzena Stasz

Edycja

2010-01-07 13:19:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-07 13:19:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-07 13:18:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-07 13:18:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-07 13:16:00 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

160374

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2010-01-07 13:16:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2010-01-07 13:16:00

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek