KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (NA LATA 2011 - 2012)

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-11-14 08:55:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-04-14 10:41:40 Rafał Tropper

Edycja

2011-04-14 09:25:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:25:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:25:17 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-04-14 09:24:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:24:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:23:40 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-04-14 09:22:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:22:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-04-14 09:21:53 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-02-16 13:13:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-16 13:13:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-16 13:12:38 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-02-10 12:45:56 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-10 12:45:46 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-10 12:45:11 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-03 09:45:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-03 09:44:46 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-02-03 09:44:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-03 09:44:17 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-02-03 09:44:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-02-03 09:43:28 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-01-26 09:53:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:53:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:52:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:52:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:52:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:52:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-26 09:45:55 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

16147

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2011-01-26 09:45:55

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2011-01-26 09:45:55

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper