SKŁAD RADY GMINY

Radni Rady Gminy Krupski Młyn VIII kadencji

Artur Dawydzik - przewodniczący

Herbert Panchyrz - wiceprzewodniczący

Bogdan Huczko

Andrzej Janus 

Marek Kapała

Jacek Kiszkis

Roman Kulawik

Adam Łuć 

Jolanta Michałek 

Róża Ochman-Szyguła

Zbigniew Pęcherz

Adam Pielka

Edward Pilarski

Iwona Szaton

Alicja Ziaja

Przewodniczący Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.

W czasie dyżuru z Przewodniczącym Rady Gminy można kontaktować się:

- osobiście, przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

- telefonicznie: pod numerem telefonu 32 285 70 16 lub 32 285 70 77

- e-mailem pod adresem: dawydzik@krupskimlyn.pl

Komisja Rewizyjna:

Adam Łuć - przewodniczący
Bogdan Huczko - wiceprzewodniczący

Komisja budżetowa i rozwoju przedsiębiorczości:

- Bogdan Huczko - przewodniczący
-
Iwona Szaton - wiceprzewodniczący

Komisja terenowa, porządku i bezpieczeństwa publicznego:

- Jacek Kiszkis - przewodniczący
-
Andrzej Janus - wiceprzewodniczący

Komisja oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i sportu:

- Róża Ochman-Szyguła - przewodniczący
- Alicja Ziaja - wiceprzewodniczący

 Komisja skarg, wniosków i petycji:

- Jolanta Michałek - przewodniczący

- Edward Pilarski - wiceprzewodniczący

 

 

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-06-15 12:21:41 Katarzyna Michałek

Edycja

2021-06-15 12:18:48 Katarzyna Michałek

Edycja

2020-04-17 11:53:49 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-03-07 11:33:54 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-02-11 14:21:52 Magdalena Hajda

Edycja

2018-12-06 14:20:59 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-12-06 14:18:37 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-11-21 10:10:46 Magdalena Hajda

Edycja

2018-11-21 07:57:47 Magdalena Hajda

Edycja

2018-09-20 11:17:47 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-09-19 20:09:24 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-02-03 13:23:28 Rafał Tropper

Edycja

2015-02-03 13:22:27 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:22:28 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:22:04 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:21:57 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:13:51 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:31:14 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:59 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:46 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:34 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:10 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:29:28 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:29:09 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:28:41 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:28:13 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:25:32 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:25:15 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:22:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:21:00 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:20:13 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:19:18 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:17:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:16:31 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:15:03 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:14:09 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:13:47 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

15192

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2011-01-27 09:13:47

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2011-01-27 09:13:47

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper