SKŁAD RADY GMINY

Radni Rady Gminy Krupski Młyn IX kadencji

Roman Budzisz - przewodniczący

Andrzej Janus - wiceprzewodniczący

Dawid Dyląg

Daniel Imach

Sebastian Kubik

Roman Kulawik

Janusz Lechowicz

Eugeniusz Mróz

Waldemar Nowak

Adam Pielka

Klaudia Spałek

Paweł Spałek

Sławomir Wiktorowicz

Krzysztof Winkler

Justyna Zadrożny

Przewodniczący Rady Gminy dyżuruje w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9, w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca od 16.00 do 17.00.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy dyżuruje w GOKSiR-ze w Potępie przy ul. Tarnogórskiej w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca od 17.00 do 18.00.

Komisja Rewizyjna – 6 osób

Janusz Lechowicz - przewodniczący

Eugeniusz Mróz - wiceprzewodniczący

Waldemar Nowak

Klaudia Spałek

Paweł Spałek

Sławomir Wiktorowicz

 Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości – 7 osób

Dawid Dyląg

Janusz Lechowicz

Eugeniusz Mróz

Waldemar Nowak

Sławomir Wiktorowicz – przewodniczący

Krzysztof Winkler

Justyna Zadrożny – wiceprzewodnicząca

Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 7 osób

Daniel Imach - wiceprzewodniczący

Andrzej Janus

Waldemar Nowak - przewodniczący

Adam Pielka

Klaudia Spałek

Paweł Spałek

Krzysztof Winkler

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu – 7 osób

Roman Budzisz

Andrzej Janus - wiceprzewodniczący

Sebastian Kubik

Roman Kulawik

Paweł Spałek - przewodniczący

Krzysztof Winkler

Justyna Zadrożny

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 7 osób

Dawid Dyląg

Daniel Imach

Sebastian Kubik

Roman Kulawik

Janusz Lechowicz

Adam Pielka - wiceprzewodniczący

Klaudia Spałek - przewodnicząca

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-05-17 09:02:50 Katarzyna Michałek

Edycja

2024-05-17 09:02:02 Katarzyna Michałek

Edycja

2024-05-09 07:28:24 Katarzyna Michałek

Edycja

2024-05-09 07:26:24 Katarzyna Michałek

Edycja

2024-01-25 11:50:04 Katarzyna Michałek

Edycja

2021-06-15 12:21:41 Katarzyna Michałek

Edycja

2021-06-15 12:18:48 Katarzyna Michałek

Edycja

2020-04-17 11:53:49 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-03-07 11:33:54 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-02-11 14:21:52 Magdalena Hajda

Edycja

2018-12-06 14:20:59 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-12-06 14:18:37 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-11-21 10:10:46 Magdalena Hajda

Edycja

2018-11-21 07:57:47 Magdalena Hajda

Edycja

2018-09-20 11:17:47 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-09-19 20:09:24 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-02-03 13:23:28 Rafał Tropper

Edycja

2015-02-03 13:22:27 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:22:28 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:22:04 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:21:57 Rafał Tropper

Edycja

2014-12-10 13:13:51 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:31:14 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:59 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:46 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:34 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:30:10 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:29:28 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:29:09 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:28:41 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:28:13 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:25:32 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:25:15 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:22:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:21:00 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:20:13 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:19:18 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:17:36 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:16:31 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:15:03 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:14:09 Rafał Tropper

Edycja

2011-01-27 09:13:47 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

15917

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2011-01-27 09:13:47

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2011-01-27 09:13:47

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper