Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn 12-19.12.2012

Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/161/2012 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 grudnia 2012 r. sprawie: konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruch...
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Ogłoszenie Wójta Gminy Krupski Młyn o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-12-20 10:30:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-20 10:30:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-20 10:29:52 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2012-12-20 10:28:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:34:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:33:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:32:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:30:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:29:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:28:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:28:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:25:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:25:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:24:25 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10708

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2012-12-12 14:24:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2012-12-12 14:24:25

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper