Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LIII/524/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat.
Uchwała Nr LIII/523/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.
Uchwała Nr LIII/522/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXV/377/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen..
Uchwała Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości..
Uchwała Nr XXII/221/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XX/203/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
Uchwała Nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z kompostowaniem bioodpadów
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-06-19 12:36:21 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-19 12:36:21 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-19 12:34:59 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-19 12:34:59 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-19 12:33:43 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-19 12:33:43 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-16 12:05:26 Dorota Helisz

Usunięcie załącznika

2022-05-16 12:05:06 Dorota Helisz

Usunięcie załącznika

2022-05-16 11:57:57 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-16 11:57:57 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:53:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:53:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:45:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:45:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:41:41 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-02-05 08:40:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:40:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-05 08:38:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-01-20 11:07:57 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-01-20 11:07:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-01-20 11:07:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-01-20 11:06:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-01-20 11:06:31 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-01-20 09:09:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-20 09:09:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-20 08:56:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-20 08:56:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-20 08:43:20 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-01-20 08:43:14 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-06-08 15:02:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:02:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:00:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:00:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-16 09:49:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-04-16 09:49:24 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-04-15 12:40:27 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 11:33:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-15 11:33:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-15 11:30:17 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-09 11:21:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 11:21:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:37:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:36:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:36:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:34:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:34:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:33:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:33:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:31:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:31:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:29:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:29:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:28:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:28:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:23:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:23:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:12:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:12:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:11:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:11:09 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-30 14:11:11 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-30 14:10:38 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-18 09:08:46 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-18 08:42:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:42:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:40:23 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-13 11:44:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:44:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:39:59 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-13 11:38:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:38:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-20 09:11:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-05 09:41:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-05 09:39:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:48:33 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:48:25 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:47:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:47:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:46:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:46:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:43:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:43:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:42:46 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-29 09:17:19 Rafał Tropper

Edycja

2016-01-29 09:16:55 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-01-29 09:16:46 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-06-10 07:05:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 07:05:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 07:05:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-09 13:39:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-09 13:39:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-09 13:35:33 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-06-09 13:34:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-09 13:22:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-05-05 13:30:04 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-27 14:29:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:29:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:51:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:51:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:38:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 13:37:10 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-04-23 13:35:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 13:34:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:34:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:24:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:24:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:26:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 12:25:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:25:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:25:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 12:15:58 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-04-23 12:15:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 12:00:59 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 12:00:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:58:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:58:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:54:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:54:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:49:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:49:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:36:06 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:35:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 11:34:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:25:55 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:24:08 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:24:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:22:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:22:34 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-17 10:39:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-12-17 10:39:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-12-17 10:39:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 12:11:45 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 12:08:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-12-16 11:58:05 Katarzyna Michałek

Edycja

2013-12-16 11:57:10 Katarzyna Michałek

Edycja

2013-12-16 11:53:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:49:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:22:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:21:50 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:21:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-10-30 13:40:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-30 13:40:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-30 13:39:50 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-10-09 13:55:21 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-09 13:55:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-06 12:39:42 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-06 12:39:30 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-08-01 10:03:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 10:03:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 10:03:15 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-08-01 09:19:21 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 09:19:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 09:19:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-25 13:14:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-25 13:14:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:07:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:07:45 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-06-20 10:05:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:05:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:14:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:14:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:10:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:10:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:09:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:09:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-15 12:10:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 12:08:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:58:20 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:57:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:57:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:56:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:55:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-04-15 11:55:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:39:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:39:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:37:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:37:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:26:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:26:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:09:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:09:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:07:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:07:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:47:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:47:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:46:17 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-19 14:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:39:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:39:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:38:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:38:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:35:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:35:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:31:07 Daniel Małek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

16229

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2013-02-25 11:31:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-02-25 11:31:07

Osoba wprowadzająca informację

Daniel Małek