Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - Tekst ujednolicony
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn - Tekst ujednolicony
Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów k...
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z kompostowaniem bioodpadów
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości za...
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa...
Uchwała Nr XV/110/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospoda...
UCHWAŁA NR XXIX/216/13 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-08 15:02:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:02:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:00:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-08 15:00:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-16 09:49:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-04-16 09:49:24 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-04-15 12:40:27 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 11:33:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-15 11:33:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-15 11:30:17 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-09 11:21:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 11:21:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:37:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:36:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:36:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-11 10:34:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:34:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:33:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:33:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:31:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:31:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:29:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:29:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:28:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:28:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:23:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:23:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-11 10:12:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:12:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:11:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-11 10:11:09 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-30 14:11:11 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-30 14:10:38 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-18 09:08:46 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-18 08:42:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:42:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:40:23 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-13 11:44:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:44:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:39:59 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-13 11:38:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-07-13 11:38:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-20 09:11:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-05 09:41:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-05 09:39:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:48:33 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:48:25 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:47:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:47:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:46:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:46:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:43:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:43:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:42:46 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-29 09:17:19 Rafał Tropper

Edycja

2016-01-29 09:16:55 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-01-29 09:16:46 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-06-10 07:05:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 07:05:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 07:05:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-09 13:39:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-09 13:39:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-09 13:35:33 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-06-09 13:34:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-09 13:22:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-05-05 13:30:04 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-27 14:29:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:29:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:51:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:51:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:38:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 13:37:10 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-04-23 13:35:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 13:34:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:34:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:24:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:24:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:26:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 12:25:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:25:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:25:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 12:15:58 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-04-23 12:15:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 12:00:59 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 12:00:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:58:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:58:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:54:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:54:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:49:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:49:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:36:06 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:35:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-23 11:34:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 11:25:55 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:24:08 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:24:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:22:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 11:22:34 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-17 10:39:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-12-17 10:39:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-12-17 10:39:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 12:11:45 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 12:08:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-12-16 11:58:05 Katarzyna Michałek

Edycja

2013-12-16 11:57:10 Katarzyna Michałek

Edycja

2013-12-16 11:53:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:49:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:22:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:21:50 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 11:21:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2013-10-30 13:40:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-30 13:40:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-30 13:39:50 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-10-09 13:55:21 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-09 13:55:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-06 12:39:42 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-06 12:39:30 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-08-01 10:03:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 10:03:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 10:03:15 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-08-01 09:19:21 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-01 09:19:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-08-01 09:19:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-25 13:14:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-25 13:14:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:07:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:07:45 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-06-20 10:05:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-20 10:05:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:14:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:14:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:58 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:11:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:10:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:10:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:09:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-06-13 14:09:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-15 12:10:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 12:08:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:58:20 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:57:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:57:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:56:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-15 11:55:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-04-15 11:55:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:39:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:39:44 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:37:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:37:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:26:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:26:48 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:09:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:09:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:07:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-29 08:07:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:47:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:47:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:46:17 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-19 14:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-19 14:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:39:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:39:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:38:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:38:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:35:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:35:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-02-25 11:31:07 Daniel Małek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

15105

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2013-02-25 11:31:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /bip.krupskimlyn.pl/procedures.php on line 192

Osoba wprowadzająca informację

Daniel Małek