Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn 29.05-06.06.2013

Zarządzenie Nr 0050.56.2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 maja 2013 r. sprawie: konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krupski Młyn
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Wyniki konsultacji
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-12-16 11:52:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-12-16 11:52:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:28:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:28:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:27:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:27:15 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:24:37 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:24:37 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:23:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:23:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-05-29 13:23:19 Daniel Małek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

7825

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2013-05-29 13:23:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-05-29 13:23:19

Osoba wprowadzająca informację

Daniel Małek