Ogłoszenia pozostałe

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ZABUDOWACH WIELORODZINNYCH I JEDNORODZINNYCH W GMINIE KRUPSKI MŁYN CZERWIEC 2022
Cennik dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
Zlecenie na usługę podstawienia i odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Ogłoszenie dotyczące dostępnego na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP) elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja o możliwości skorzystania zwolnienia w części z opłaty za odpady
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od marca 2021 r.
Prośba do mieszkańców o nie wrzucanie odpadów z remontów do pojemników ogólnych
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-18 07:56:53 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-18 07:56:53 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-18 07:52:35 Dorota Helisz

Usunięcie załącznika

2022-05-18 07:51:43 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-18 07:51:43 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-02-23 11:39:59 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-02-23 11:39:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-02-23 11:39:34 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-02-23 11:39:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-23 11:39:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-23 11:39:04 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-02-23 11:38:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-02-23 11:35:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-23 11:35:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-23 11:34:30 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-22 10:56:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-22 10:56:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-22 10:56:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-09 13:24:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:24:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:23:44 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-09 13:22:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:22:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:21:48 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-09 13:15:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:15:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 13:13:50 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:36:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:31:53 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:27:34 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:27:28 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:15:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:15:27 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:15:19 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:14:48 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-04 13:14:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-05-11 13:56:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:56:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:39:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:39:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:31:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:31:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:30:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 14:30:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-04 19:26:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-04 19:26:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-04 19:25:55 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-05-04 19:25:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-04 19:25:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-04 19:24:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-04 19:24:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-04-30 11:18:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-30 11:18:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 18:28:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 18:28:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 17:11:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-09 17:11:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-26 12:37:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-26 12:37:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-16 18:44:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-16 18:44:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-19 15:53:29 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-19 15:52:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-19 15:52:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-19 15:40:58 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-19 15:40:41 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-19 15:40:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-19 15:40:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:42:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:42:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:42:09 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-14 13:41:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:41:02 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 13:40:48 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-14 09:00:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-14 09:00:17 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-13 08:40:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-01-27 15:11:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:11:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-20 10:07:00 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-20 10:04:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-20 10:04:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-10 14:01:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-10 14:01:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-30 14:01:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-30 14:01:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-21 10:10:09 Magdalena Hajda

Edycja

2018-09-05 09:38:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-05 09:38:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:47:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:47:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:46:50 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-18 08:44:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:44:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-18 08:44:02 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-07-03 10:31:54 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-29 13:10:20 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-29 13:09:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-29 13:09:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-29 13:08:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-29 13:08:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:37:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:37:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:37:17 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:36:55 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:36:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:36:33 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:36:26 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:36:16 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:34:33 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:34:06 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:33:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:33:21 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:33:12 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:26:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:26:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:26:31 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:24:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:23:25 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:22:34 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:20:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:20:30 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:20:15 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:16:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:16:41 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:16:27 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:16:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:15:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-28 12:15:40 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-28 12:15:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-28 12:14:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-09-20 08:17:34 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-20 08:16:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 08:15:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-20 08:15:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 08:15:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 08:10:59 Magdalena Hajda

Edycja

2017-09-01 12:51:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-01 12:51:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-01-17 14:58:04 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 14:58:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-01-17 14:57:54 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2017-01-17 14:57:05 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 14:57:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-01-17 14:56:53 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-09-20 09:10:54 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-07-25 11:43:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-25 11:43:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:53:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:53:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:41:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:40:37 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-15 09:40:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:40:19 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-15 09:39:47 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-07-15 09:39:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:39:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-07-15 09:37:44 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 09:43:21 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-05-10 09:25:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-10 09:24:04 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-05-10 09:22:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-10 09:22:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-25 11:30:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-25 11:30:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-25 11:27:34 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-02-25 11:26:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-02-25 11:26:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-25 11:26:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-25 11:24:31 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-09-17 08:38:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-09-17 08:38:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-09-17 08:36:57 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-05-14 13:52:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-05-14 13:48:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-14 13:48:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-05 13:29:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-05 13:29:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:45:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:45:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 13:44:31 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-23 12:30:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-23 12:30:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:44:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:44:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:44:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:57:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:48:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:46:57 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:46:35 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:44:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:44:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:42:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:39:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:38:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-03 13:38:54 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-03 13:38:51 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-03-03 13:17:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2014-10-16 12:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-10-16 12:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-18 10:09:31 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:50:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-18 08:50:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-18 08:45:51 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:47 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:29 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:24 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-09-18 08:45:18 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2014-05-22 09:52:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-22 09:52:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-25 08:48:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-25 08:48:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:40:15 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-03-19 13:38:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:38:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:38:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:38:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:37:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:37:50 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:37:32 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:37:32 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:35:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:35:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:35:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:35:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:35:00 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:34:07 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-03-19 13:33:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:33:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:33:35 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2014-03-19 13:33:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:33:11 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:32:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-19 13:32:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-03 11:05:56 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-03 11:05:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-03-03 11:00:40 Daniel Małek

Usunięcie załącznika

2013-12-16 12:35:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-16 12:35:27 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-16 12:34:31 Daniel Małek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

12049

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2013-12-16 12:34:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-12-16 12:34:31

Osoba wprowadzająca informację

Daniel Małek