KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-10-20 10:04:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 10:04:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 10:00:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 10:00:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-10-20 09:59:00 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3680

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2014-10-20 09:59:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-10-20 09:59:00

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper