OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dniu wolnym dla Urzędu Gminy Krupski Młyn
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu
Informacja o wszczęciu postępowania - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
Informacja w sprawie obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli źródeł ogrzewania
Obwieszczenie w sprawie nazw miejscowości
Informacja dla użytkowników wieczystych
Informacja o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP
Informacja o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP
Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.dotyczące statusu dróg dla przejazdów kolejowo-drogowych
Komunikat Prezesa Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog"
Dotyczy listy osób wskazanych do wynajmu wolnych lokali mieszkalnych (06.2021)
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków w m. Ziętek
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie infrastruktury energetycznej przez wody płynące (ciek Wilczarnia)
Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego
Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwtora Zabytków w Katowicach na prowadzenie badań archeologicznych
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu - dotyczy lokalizacji obiektów na obszarze zagrożonym powodzią
Informacja o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Opolu - dotyczy lokalizacji obiektów na obszarze zagrożonym powodzią
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-05-17 09:15:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-05-17 09:15:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-04-26 13:13:04 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-04-26 13:13:04 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-04-15 10:37:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-04-15 10:37:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-04-02 08:57:06 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-04-02 08:57:06 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-01-11 08:46:58 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-01-11 08:46:58 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2024-01-04 09:49:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-12-20 09:46:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-12-20 09:46:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-12-15 10:48:40 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-12-15 10:48:40 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-12-04 14:21:04 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-12-04 14:21:04 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-11-06 08:53:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-06 08:53:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-06 08:51:22 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-06 08:51:17 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-06 08:51:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-06 08:50:55 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-06 08:50:46 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-06 08:50:32 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-11-02 10:43:25 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-11-02 10:43:25 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-10-26 11:42:47 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-10-26 11:42:47 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-09-25 14:06:53 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2023-09-25 14:05:49 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2023-09-25 14:01:09 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-09-25 14:01:09 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-09-25 13:58:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-09-25 13:58:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-08-22 10:02:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-08-22 10:02:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-08-03 13:09:35 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2023-08-03 13:09:27 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2023-08-03 13:08:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-08-03 13:08:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-08-03 13:08:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-08-03 13:08:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-06-16 09:34:10 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-06-16 09:34:10 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2023-04-04 13:28:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-04 13:28:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-03 10:29:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-03 10:29:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-03 10:28:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-04-03 10:28:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-03 10:28:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-13 12:05:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-02-13 12:05:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-01-02 12:08:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2023-01-02 12:08:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-11-04 10:27:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-04 10:27:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-10-13 13:22:58 Marzena Pietrzak

Dodanie załącznika

2022-10-13 13:22:58 Marzena Pietrzak

Dodanie załącznika

2022-10-12 09:47:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-10-12 09:47:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-07 12:12:56 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-07 12:12:56 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:22:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:22:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-25 12:50:45 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-07-25 12:50:45 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-04-25 08:51:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-04-25 08:51:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-04-25 08:51:33 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-04-25 08:48:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-04-25 08:48:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-04-12 10:16:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-04-12 10:16:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-21 09:06:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-21 09:06:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-02 10:11:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-02 10:11:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-04 09:59:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-04 09:59:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-22 13:57:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-22 13:57:48 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-07-15 12:43:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-07-15 12:43:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-24 11:21:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-24 11:21:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-24 11:20:19 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-06-24 10:19:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-24 10:19:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:41:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:41:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:37:57 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-04-26 10:37:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-04-26 10:37:14 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-12-30 12:22:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-12-30 12:22:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-12-30 12:22:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-12-30 12:21:58 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-12-22 12:56:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-12-22 12:56:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-12-22 12:55:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-12 08:21:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-12 08:21:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-12 08:14:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-12-27 08:34:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-27 08:34:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-27 08:33:53 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-12-23 08:55:26 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-12-23 08:55:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-23 08:55:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-18 09:17:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-18 09:17:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-03 08:55:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-03 08:07:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-03 08:07:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:28:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:28:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:26:54 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-09-12 14:26:12 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-12 14:25:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-09-12 14:24:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:24:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:17:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-09-12 14:01:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-12 14:01:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-08-28 11:20:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-08-28 11:20:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-24 12:10:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-24 12:10:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-06 13:32:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-06 13:32:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-04-26 09:48:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-04-26 09:48:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-04-26 09:47:25 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-04-26 09:47:20 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-12-28 12:20:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-28 12:20:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-28 12:19:28 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-12-17 10:57:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-17 10:57:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-12 12:29:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-12-12 12:29:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-10 12:25:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-10 12:25:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-31 08:46:24 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-31 08:46:18 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-31 08:46:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-31 08:46:07 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-07-31 08:45:53 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-04-23 10:21:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-23 10:21:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-02-26 13:32:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 13:32:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-13 15:28:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-02-13 15:28:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-28 10:14:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-28 10:14:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 09:14:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 09:14:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 09:13:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-12-14 09:12:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 09:12:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-12-14 09:11:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 09:10:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 09:09:54 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 09:09:41 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-12-14 09:09:33 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 09:09:14 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 09:07:42 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 08:54:19 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 08:53:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-14 08:53:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:40:26 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-12-13 13:40:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-12-13 13:08:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:08:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-13 12:58:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-12-13 12:58:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:48:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:48:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-05-08 10:12:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-05-08 10:12:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-05-08 10:12:09 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-04-26 08:48:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 08:48:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-19 09:31:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-19 09:31:24 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-19 09:31:16 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-19 09:31:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-19 09:31:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-11-06 08:46:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-11-06 08:46:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:15:27 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:15:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:15:14 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:15:11 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:15:04 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:15:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:14:56 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-10-12 12:13:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-12 12:10:44 Marzena Stasz

Edycja

2015-08-11 07:44:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-08-11 07:44:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-27 14:09:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-27 14:09:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-11-21 09:30:52 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-21 09:28:19 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-21 09:27:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-21 09:27:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2014-11-21 09:23:19 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

8942

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2014-11-21 09:23:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-11-21 09:23:19

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz