2015

Zarządzenie Nr 0050/01/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/01/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/01/15
Nr 0050/2/2015 z dnia 07.01.2015r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B, wraz z pomieszczeniem przynależnym w pos...
Nr 0050/3/2015 z dnia 07.01.2015r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 485/87, k.m.8 o pow. 0,1003 ha KW GL1T/00072372/2 wraz z...
Nr 0050/4/2015 z dnia 07.01.2015r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 486/87, k.m.8 o pow. 0,0998 ha KW GL1T/00072373/9 wraz z...
Nr 0050/5/2015 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w pos...
Nr 0050/6/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego -garażu położonego w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9
Nr 0050/7/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia położonego w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek bl. 1
Nr 0050/8/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia położonego w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek bl. 7
Nr 0050/9/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia położonego w Krupskim Młynie przy ul. Mickiewicza 1
Zarządzenie Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. „Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potępie”
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/10/15
Nr 0050/11/15 z dnia 12.01.2015r. w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. „Informacja turystyczna–zakup i montaż „witaczy” na terenie gminy Krupski Młyn”
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/11/15
Nr 0050/12/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub uczniów szc...
Zarządzenie Nr 0050/13/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 201...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/13/15
Zarządzenie Nr 0050/14/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/14/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/14/15
Zarządzenie Nr 0050/15/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/15/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/15/15
zarządzenie Nr 0050/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiana Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Nr 0050/17/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/17/15
Nr 0050/18/2015 z dnia 23.02.2015r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków.
Nr 0050/19/2015 z dnia 23.02.2015r. w sprawie: zmiany wysokości opłat za podgrzanie 1 m3 wody.
Zarządzenie Nr 0050/20/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenie 0050/20/15
Zarządzenie Nr 0050/21/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/21/15
Nr 0050/22/2015 Z dnia 27.02.2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania–formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Nr 0050/23/2015 z dnia 01.03.2015r. w sprawie: wyznaczenia Pani Eweliny Chmiel do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie Nr 0050/24/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Nr 0050/25/2015 z dnia 09.03.2015r. w sprawie: wyznaczenia Pani Zofii Opala do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/26/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/27/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2015 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/28/15
Nr 0050/28/15 z dnia 16.03.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/28/15
Nr 0050/29/15 z dnia 16.03.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/29/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/29/15
Nr 0050/30/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie: powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
zarządzenie Nr 0050/31/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1
zarządzenie Nr 0050/32/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek 4B
Nr 0050/33/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/3/2009 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 stycznia 2009 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/34/15
Zarządzenie Nr 0050/34/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Zarządzenie Nr 0050/35/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/35/15
Zarządzenie Nr 0050/36/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansow...
Zarządzenie Nr 0050/37/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr VI/29/15 z dnia 31 marca 2015 rok...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/37/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/37/15
Nr 0050/38/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarzadzenia 0050/38/15
Załącznik nr 2 do zarzadzenia 0050/38/15
Załącznik nr 1 do zarzadzenia 0050/39/15
Nr 0050/39/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 2 do zarzadzenia 0050/39/15
Nr 0050/40/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/41/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich zarządzonych...
Nr 0050/42/15 z dnia 13.04.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/42/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/42/15
Nr 0050/43/15 z dnia 13.04.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/43/15
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/43/15
Zarządzenie Nr 0050/44/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Nr 0050/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr 0050/46/2015 z 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Zarządzenie Nr 0050/49/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/49/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/49/15
Zarządzenie Nr 0050/50/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/50/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/50/15
Zarządzenie Nr 0050/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Potępie - Żyłce 1
Zarządzenie Nr 0050/52/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/52/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/52/15
Nr 0050/53/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Nr 0050/54/2014 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/55/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B
Nr 0050/56/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 1
Nr 0050/57/15 z dnia 26.05.2015r.w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr VIII/48/15 z dnia 26 maja 2015 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/57/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/57/15
Nr 0050/58/15 z dnia 28.05.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/58/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/58/15
Nr 0050/59/15 z dnia 28.05.2015 r.w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/59/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/59/15
Nr 0050/60/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu podgrzania 1 m3 wody w budynku przy ul. Krasickiego 7 w Krupskim Młynie.
Nr 0050/61/15 z dnia 15.06.2015r.w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/61/15
Nr 0050/62/15 z dnia 15.06.2015r.w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/62/15
Nr 0050/64/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji właściwej do oceny przydatności znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/65/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr IX/54/15 z dnia 25 czerw...
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/65/2015
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/65/2015
Nr 0050/67/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/67/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/67/15
Nr 0050/68/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/68/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/68/15
Nr 0050/69/15 z dnia 30.06.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/69/15
Nr 0050/70/15 dnia 15.07.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/70/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/70/15
Nr 0050/71/15 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/71/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/71/15
Nr 0050/72/2015 z 23.07.2015 r. w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Potępie - Żyłce 1
Nr 0050/73/2015 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu studium zagospodarowania przestrzenengo gminy
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/73/2015
Nr 0050/74/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/74/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/74/15
Nr 0050/75/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/75/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/75/15
Nr 0050/76/2015 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu rokowań i powołania komisji przeprowadzającej rokowania ...
Nr 0050/78/2015 z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie składu obwodowych komisji ds referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
Nr 0050/79/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie składu powołania zespołu do spraw organizacji referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
Nr 0050/81/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansow...
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/81/2015
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/81/2015
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/81/2015
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050/81/2015
Nr 0050/82/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom zakwalifikowanym w roku 2015 do pomocy w ramach programu „Wyprawka szk...
Nr 0050/84/15 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/84/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/84/15
Nr 0050/85/15 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/85/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/85/15
Nr 0050/86/2015 z dnia 08.09.2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 486/87 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0050/87/2015 z dnia 08.09.2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 487/87 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0050/88/2015 z dnia 08.09.2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 467/87 położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0050/91/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji gminnej do przeprowadzenia, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/92/15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/92/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/92/15
Nr 0050/93/15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/93/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/93/15
Nr 0050/94/2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Nr 0050/95/15 z 23 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Załacznik nr 1 do zarzadzenia 0050/95/15
Załacznik nr 2 do zarzadzenia 0050/95/15
Załacznik nr 3 do zarzadzenia 0050/95/15
Załacznik nr 4 do zarzadzenia 0050/95/15
Nr 0050/96/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wypisów, zmian wypisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/97/15 z dnia 29.10.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr X/66/15 z dnia 29 września 2015 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/97/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/97/15
Nr 0050/98/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/98/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/98/15
Nr 0050/99/15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/99/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/99/15
Nr 0050/100/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/101/15 z dnia 01.10.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/101/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/101/15
Nr 0050/102/15 z dnia 01.10.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/102/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/102/15
Nr 0050/103/2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Nr 0050/104/2015 z dnia 07.10.2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki najmu za lokal użytkowy położony w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9 z odrębnym wejściem.
Nr 0050/105/2015 z dnia 07.10.2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki dzierżawy za lokal użytkowy położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zawadzkiego 7 w Krupskim Młynie z odrębnym wejściem.
Nr 0050/106/15 z dnia 19.10.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/106/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/106/15
Nr 0050/107/15 z dnia 19.10.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/107/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/107/15
Nr 0050/108/2015 z dnia 19.10.2015r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie gminy Krupski Młyn
Nr 0050/109/15 z dnia 27.10.2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XI/73/15 z dnia 27 października 2015 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/109/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/109/15
Nr 0050/110/15 z dnia 29.10.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/110/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/110/15
Nr 0050/111/15 z dnia 29.10.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/111/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/111/15
Nr 0050/113/15 z dnia 30.10.2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/113/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/113/15
Nr 0050/114/15 z dnia 30.10.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/114/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/114/15
Nr 0050/115/15 z dnia 10.11.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/115/15
Nr 0050/117/15 z dnia 13.11.2015r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok
Nr 0050/118/15 z dnia 17.11.2015r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/118/15
Nr 0050/119/15 z dnia 17.11.2015r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/119/15
Nr 0050/120/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B
Nr 0050/121/15 z dnia 25.11.2015r.w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XII/83/15 z dnia 24.11.2015 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/121/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/121/15
Nr 0050/122/15 z dnia 25.11.2015r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr 0050/123/15 z dnia 30.11.2015r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/123/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/123/15
Nr 0050/124/15 z dnia 30.11.2015 r.w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/124/15
Załącznik nr 2 do zarządzenia 0050/124/15
Nr 0050/125/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji skontrowej zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/126/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z hali sportowej oraz siłowni na hali sportowej w Krupskim Młynie
Nr 0050/127/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – kwota kredytu 1200000 zł
Nr 0050/128/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego – kwota kredytu 1200000 zł
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/129/15
Nr 0050/129/15 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Nr 0050/130/15 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/130/15
Nr 0050/131/15 z dnia8.12.2015 r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr 0050/132/15 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/132/15
Nr 0050/133/15 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/133/15
Nr 0050/134/15 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych.
Nr 0050/135/15 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0050/136/15 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/136/15
Nr 0050/137/15 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/137/15
Nr 0050/138/15 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/138/15
Nr 0050/139/15 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/139/15
Zarządzenie Nr 0050/140/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2024
Nr 0050/141/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2016 roku.
Nr 0050/142/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0050/143/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania–formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów i zaświadczeń dotyczących akt stanu cywilnego.
Nr 0050/144/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/144/15
Nr 0050/145/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050/145/15
Nr 0050/146/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Zarządzenie Nr 0050/147/2015 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0050/147/15 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 0050/148/15 w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0050/149/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium w 2016 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-02-15 11:42:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-15 11:42:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-09 15:18:05 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-04 15:31:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-04 15:31:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-04 15:12:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-04 15:12:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-04 14:56:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-04 14:56:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:39:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:39:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:31:48 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 13:31:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 13:31:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 13:30:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 13:30:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:30:19 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 13:30:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 13:28:57 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 13:28:49 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 13:28:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:28:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:26:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 13:26:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:02:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 13:02:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:57:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:56:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:56:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:54:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:54:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:51:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 12:50:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:50:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:50:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:49:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:49:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:49:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:48:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:48:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:48:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:46:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:46:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:46:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:46:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:45:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:44:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:44:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:44:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:35:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:35:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:35:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:33:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:33:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:31:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 12:30:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:30:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:56:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:56:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:55:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:55:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:54:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-21 11:54:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:54:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:53:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:53:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:53:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 11:40:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 11:39:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 11:39:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:39:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:25:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:25:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-03 10:42:05 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:41:52 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:41:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:41:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:41:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:41:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:40:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:40:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:40:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:40:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:39:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:39:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:39:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:39:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:39:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:38:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:38:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 12:40:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 12:36:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 12:36:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 11:02:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 11:02:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 10:26:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 10:26:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 10:16:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 10:16:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 10:13:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 09:53:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 09:52:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-02 09:52:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-22 09:41:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-03-22 09:41:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-03-22 09:39:37 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-03-22 09:39:09 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-03-22 09:39:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:28:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:27:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:27:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:27:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:26:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:26:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:26:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:26:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:23:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:20:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:20:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:20:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:20:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:17:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:17:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:17:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:17:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:16:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:16:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:15:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:15:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:15:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 14:14:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:59:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:59:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:44:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:44:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:42:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:42:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:41:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:39:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:39:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:34:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:33:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:33:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:33:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:32:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:32:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:29:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:29:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:29:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:29:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:28:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:28:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:13:47 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:13:42 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:13:38 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:13:35 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:13:27 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:13:16 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:11:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:11:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:11:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:11:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:11:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:11:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:09:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:09:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:08:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:08:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:08:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:08:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-15 07:33:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-15 07:33:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:02:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:02:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:01:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:01:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:00:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 12:00:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:59:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:59:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:58:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:56:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:56:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:55:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:55:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:54:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:54:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:51:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:51:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:50:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:50:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:49:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:49:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:46:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:46:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:45:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:45:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:43:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:43:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:43:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:43:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:41:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:41:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:40:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:40:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:30:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:30:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:30:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-10 11:30:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:50:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:50:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:46:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:46:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:44:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:44:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:41:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:41:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:24:00 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-01 10:22:42 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-01 10:21:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:21:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:20:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:20:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:20:13 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-01 10:19:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:19:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:16:58 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-01 10:16:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:16:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:15:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 10:15:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:13:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:13:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:43:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:43:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:39:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:39:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:38:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:38:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:38:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 14:38:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 13:43:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-12 13:43:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:40:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:40:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:38:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:38:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:11:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 10:11:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:36:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:36:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:34:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:34:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:34:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:34:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:33:23 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-01-07 09:32:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-07 09:32:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:31:26 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-01-04 14:31:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:31:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:30:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:30:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:29:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 14:29:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 12:43:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-04 12:43:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:38:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:38:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:38:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:38:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:35:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:35:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:35:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:35:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:27:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-12-31 09:27:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:27:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:25:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:25:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:25:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:25:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:21:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:21:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:19:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:19:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 10:01:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 10:01:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 10:01:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 10:01:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:58:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:58:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:57:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:57:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:57:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:57:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:48:11 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-12-10 09:48:04 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-12-10 09:47:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:47:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:46:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:46:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:46:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:46:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:43:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:43:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:42:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:42:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:14:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:14:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:14:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 09:14:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:41:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:41:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:40:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:40:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:39:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:39:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:26:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:26:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:25:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:25:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-25 11:26:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-11-25 11:26:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:47:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:47:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:47:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:47:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:46:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 13:46:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:46:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:46:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:43:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:43:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:42:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:42:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:34:16 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-11-13 11:28:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:28:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:28:15 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-11-13 11:27:32 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-13 11:26:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:26:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:17:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:17:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:17:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:17:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:16:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 11:16:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:53:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:53:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:53:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:53:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:52:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:52:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:39:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:39:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:38:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:38:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:38:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-13 09:38:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:37:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:37:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:37:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:37:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:28:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:28:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:28:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:28:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:26:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:26:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:21:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:21:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:20:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:20:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:18:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:18:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:10:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:10:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:10:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:10:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:09:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 14:09:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:41:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:41:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:40:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:40:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:39:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:39:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:36:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:36:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:36:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:36:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:35:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:35:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:14:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:14:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:13:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:13:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:13:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:13:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:08:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:08:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:06:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:06:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:05:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:05:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-27 10:00:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-27 10:00:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-09 13:07:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-09 13:07:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-09 13:07:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-10-09 13:07:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-09-16 10:40:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-09-16 10:40:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:08:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:08:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:07:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:07:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:02:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 11:02:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 10:49:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 10:49:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 10:47:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-09 10:47:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:06:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:06:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:04:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:04:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:01:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-08 15:01:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-09-03 10:17:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-09-03 10:17:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-08-27 10:42:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-08-27 10:42:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-08-17 12:40:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-08-17 12:40:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-08-05 14:01:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-05 14:01:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:08:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:08:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:07:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:07:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:07:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:07:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:06:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:06:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:06:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:06:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:05:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-04 12:05:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-29 10:48:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-07-29 10:48:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-07-29 10:44:46 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-29 10:42:55 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2015-07-29 10:41:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-07-29 10:41:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-06-30 14:00:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-30 14:00:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-30 13:59:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-30 13:59:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-30 13:58:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-30 13:58:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-26 13:22:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-26 13:12:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-26 13:12:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-12 13:48:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-06-12 13:48:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-06-05 12:27:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-05 12:27:11 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-05 12:19:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-06-05 12:19:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-05-21 14:25:48 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-05-21 14:25:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-05-21 14:23:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-05-21 14:23:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:49:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:49:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:48:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:48:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:47:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:47:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:44:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:44:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:44:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:44:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:43:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:43:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:38:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:38:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:37:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:37:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:37:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:37:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:36:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:36:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:36:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:36:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:34:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-12 07:34:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-08 13:28:00 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-05-08 13:27:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:53:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:53:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:52:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:52:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:51:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:51:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:50:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:50:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:50:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:50:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:49:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:49:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-27 14:46:16 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-24 08:09:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-24 08:09:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:09:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:09:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:07:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-17 10:07:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:08:42 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-13 10:08:34 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-04-13 10:05:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:05:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:01:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:01:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:00:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:00:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:00:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 09:00:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:59:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:59:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:59:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:59:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:58:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-10 08:58:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:25:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:25:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:25:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:25:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:24:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-07 11:24:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-30 14:35:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-30 14:35:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-27 13:48:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-27 13:48:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-27 13:47:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-27 13:47:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 07:49:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 07:49:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:19:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:19:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:18:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:18:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:17:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:17:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:16:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-24 07:16:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-19 11:43:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-19 11:41:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-03-19 11:41:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-03-18 10:57:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-18 10:57:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-18 09:27:52 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-18 09:21:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-18 09:21:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-18 09:15:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-18 09:15:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-17 09:31:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-17 09:31:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2015-03-13 12:20:17 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-03-13 12:16:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-13 12:16:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-13 12:15:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-13 12:15:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-09 13:12:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-06 10:54:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-06 10:54:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 14:00:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 14:00:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:59:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:59:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:57:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:57:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:56:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-04 13:56:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:02:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:02:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:59:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:59:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:51:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:51:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:50:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:50:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:49:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:49:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:10:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:10:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:09:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:09:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:07:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:07:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:07:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:07:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:05:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:05:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:04:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:04:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:04:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:04:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:02:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:02:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:01:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:01:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:00:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-19 14:00:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:24:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:24:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:23:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:23:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:23:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:23:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:22:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-09 07:22:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-03 14:44:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-02-03 14:44:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:22:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:22:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:21:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:21:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:20:56 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-01-09 11:20:52 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2015-01-09 11:19:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:19:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-09 11:09:06 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3107

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-01-09 11:09:06

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-01-09 11:09:06

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz