REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn
 
Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn obejmuje następujące instytucje:
1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie,
2) Gminną Bibliotekę Publiczną w Krupskim Młynie.
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Krupski Młyn.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krupski Młyn),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej strony, w wysokości zgodnej z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 0050/95/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/95/2015 - wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/95/2015 - wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/95/2015 - Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/95/2015 - Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury
Zarządzenie Nr 0050/96/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/51/2023 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Rejestr Instytucji Kultury
GOKSiR - księga rejestrowa instytucji kultury
GBP - księga rejestrowa instytucji kultury
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-05-13 14:36:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-05-13 14:36:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-05-13 14:36:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-05-09 08:17:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-05-09 08:17:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-05-09 08:16:54 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-29 11:34:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-29 11:34:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-29 11:33:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-21 08:02:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 08:02:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 08:02:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-21 08:01:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-03-21 08:01:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-03-21 08:01:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:51:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:51:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:48:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:48:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:43:13 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-21 07:41:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:41:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-21 07:41:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-21 07:39:05 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-03-20 15:44:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-20 15:44:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-03-20 15:41:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-03-31 13:37:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-31 13:37:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-31 13:37:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2023-03-31 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-31 13:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-31 13:31:57 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-03-25 13:57:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:57:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:56:54 Magdalena Hajda

Edycja

2022-03-25 13:56:50 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-03-25 13:56:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:56:17 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-25 13:56:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:56:14 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-03-25 13:52:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:52:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:52:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-03-25 13:52:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:52:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-25 13:52:02 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-03-25 13:51:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-25 13:50:54 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-03-09 09:04:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-09 09:04:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-09 09:04:22 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-03-09 09:02:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-09 09:02:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-09 09:01:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-03-09 09:01:35 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-04 07:13:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-04 07:13:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-04 07:12:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-03 15:15:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:15:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:14:36 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-03 15:05:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:05:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:04:39 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-03 15:04:33 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-03 15:04:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:04:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 15:04:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-03 15:03:55 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-05-20 09:13:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-20 09:13:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-20 09:13:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-20 09:13:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:09:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:09:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:09:19 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-21 11:09:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:09:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:07:57 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-04-26 12:45:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 12:45:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 12:44:59 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-04-26 10:19:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 10:19:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 10:19:14 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-04-26 10:18:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 10:18:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 10:18:40 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-08-02 10:20:15 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 10:20:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-08-02 10:19:49 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-08-02 10:18:36 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-02 10:18:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-08-02 10:18:01 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-09-25 13:40:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-25 13:40:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:21:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:21:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:20:45 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-09-24 13:12:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:12:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:12:08 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-09-24 13:07:11 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-09-24 13:05:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:05:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 14:33:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 14:33:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 14:31:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 14:31:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:45:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:45:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:26:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:26:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:23:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:23:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:21:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:21:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:18:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:18:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-23 13:16:33 Rafał Tropper

Edycja

2015-09-23 13:15:54 Rafał Tropper

Edycja

2015-09-23 13:15:20 Rafał Tropper

Edycja

2015-09-23 13:13:45 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10372

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-09-23 13:13:45

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-09-23 13:13:45

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper