KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-11-12 09:47:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-11-12 09:47:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-11-12 09:46:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-11-12 09:46:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-11-12 09:40:43 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2573

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-11-12 09:40:43

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-11-12 09:40:43

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper