2016

Nr 0050/01/16 z dnia 04.01.2016r. w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/01/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/01/16
Zarządzenie nr 0050/2/16 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie zasad wyodrębniania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
Nr 0050/3/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2016 roku
Nr 0050/4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Nr 0050/05/16 z dnia 18.01.2016r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/05/16
Nr 0050/06/16 z dnia 18.01.2016r. w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/06/16
Nr 0050/07/2016 z dnia 1.02.2016 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0050/08/2016 z 1 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn na rok szkolny 2016/2017
Zarządzenie nr 0050/9/16 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zasad ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wych. przedszkolnego ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Kr. Młyn, a uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kr. Młyn.
Nr 0050/10/16 z dnia 16.02.2016r.w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/10/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/10/16
Nr 0050/11/16 z dnia 16.02.2016r.w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/11/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/11/16
Nr 0050/12/16 z dnia 29.02.2016r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XV/104/16 z dnia 29 lutego 2016 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/12/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/12/16
Nr 0050/13/16 z dnia 01.03.2016r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/13/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/13/16
Nr 0050/14/16 z dnia 01.03.2016r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/14/16
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/14/16
Nr 0050/15/16 z dnia 01.03.2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0050/16/16 z dnia 01.03.2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/16/16
Nr 0050/17/2016 z 10.03.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0050/18/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/19/16 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina jest organ...
załącznik do zarządzenia Nr 0050/19/2016
Nr 0050/20/16 r. z dnia 23.03.2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Krupski Młyn.
Nr 0050/21/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok (do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/16 Z DNIA 29.03.2016
Zarządzenie Nr 0050/22/2016 w sprawie udzielania upoważnień w zakresie świadczenia wychowawczego
Nr 0050/23/16 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/24/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/25/2016 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/27/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/28/16 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/29/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/30/2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 181/12, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Nr 0050/31/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 573/86, k.m.8 położonej w Żyłce
Nr 0050/32/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 574/86, k.m.8 położonej w Żyłce
Nr 0050/33/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 193/12, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie nr 0050/34/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie nr 0050/35/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie Pani Ewelinie Chmiel.
Zarządzenie Nr 0050/36/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego oraz zastępstwa procesowego
Zarządzenie Nr 0050/37/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego p.n.: Świadczenie usługi doradztwa prawnego...
Zarządzenie nr 0050/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie.
Nr 0050/39/16 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/40/16 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie nr 0050/41/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/42/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie dołączenia do składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie przedstawiciela NSZZ Solidarność.
Nr 0050/43/16 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/44/16 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/45/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Zarządzenie Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Zarządzenie nr 0050/47/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie.
Zarządzenie Nr 0050/48/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok (do uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XIX/128/16 z dnia 31 maja 2016 ...
Nr 0050/49/16 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i udziału w regionalnym ćwiczeniu obronnych RĆO-2016
Nr 0050/50/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 192/12 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Nr 0050/51/2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr 37 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana
Zarządzenie nr 0050/52/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zam. do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego.
Zarządzenie nr 0050/53/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie.
Nr 0050/54/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/55/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/56/16 z dnia 29.06.2016r. w sprawie zmian w budżeciegminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/57/16 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/58/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 2) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str.3) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 4) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 5) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 6) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 7) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 8) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 9) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str.10) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 1 (str. 11) do zarządzenia Nr 0050/58/2016
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/58/2016
Nr 0050/59/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 573/86 położonej w Żyłce
Nr 0050/60/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż działki Nr 199/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Nr 0050/61/16 z 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2015
Nr 0050/62/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Nr 0050/63/2016 z dnia 01.07.2016r. w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów i zaświadczeń dotyczących akt stanu cywilnego.
Nr 0050/64/2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/65/2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/66/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/67/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/68/16 z dnia 8.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/69/16 z dnia 8.08.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/70/16 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/71/16 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 r.
Nr 0050/72/16 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/73/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej...
Nr 0050/74/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Nr 0050/75/2016 z dnia 05.09.2016 r.w sprawie: przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Norwida 3
Zarządzenie Nr 0050/76/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn za 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/77/2016 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn za 2016 rok
Nr 0050/78/2016 z dnia 06.09.2016 r.w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 573/86 położonej w Żyłce
Nr 0050/79/16 z 16 września 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/80/16 z 16 września 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
nr 0050/81/16 Wójta Gminy Krupski Młyn – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16.09.2016 r. w sprawie: powołania komisji gminnej do przeprowadzenia, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0050/82/16 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krupski Młyn z dnia 16 września 2016 r. w sprawie: szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Krupski Młyn.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/82/16
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/82/16
Nr 0050/83/16 z 27 września 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/84/15 z 28 września 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/85/16 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/86/2016 z dnia 3.10.2016 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomosci gruntowej stanowiącej działkę nr 297/71 k.m.1 Otmu, o pow. 0,0242 ha, KW GL1T/00029816/1 położonej w Odmuchowie
Nr 0050/87/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/88/16 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/89/16 z 11.10.2016 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji do przeprowadzenia zamówień publicznych p.n.: Świadczenie usługi oświetleniowej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na te...
Nr 0050/90/16 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok (do uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXII/148/16 z 25.10.2016 r.)
Nr 0050/91/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/92/16 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/93/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
Zarządzenie nr 0050/94/16 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy
Nr 0050/95/16 w sprawie czynności przygotowawczych w związku z planowaną centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Krupski Młyn
Nr 0050/96/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/97/16 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/98/2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2024
Zarządzenie Nr 0050/99/16 z 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Nr 0050/100/16 z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 r.
Nr 0050/101/16 z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/102/16 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 0050/103/2016 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok (do Uchwały RG Nr XXIII/159/16 z dnia 29.11.2016r.)
Nr 0050/104/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 r.
Nr 0050/105/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 r.
Zarządzenie Nr 0050/106/16 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/107/16 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 0050/108/16 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald, należności i zobowiązań publicznoprawnych
Nr 0050/109/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji skontrowej zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/110/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie Nr 0050/111/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/112/16 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/114/16 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Nr 0050/115/16 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie regulamin rozliczania kosztów - dostawy energii cieplnej w nieruchomościach lokalowych Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/116/16 w spawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050/117/16 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/118/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
Zarządzenie nr 0050/119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/120/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użytecz...
zarządzenie nr 0050/121/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonan...
zarządzenie nr 0050/122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonanie instalacji fotowoltaicznych dl...
Zarządzenie Nr 0050/124/16 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn (Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn)
Zarządzenie Nr 0050/125/16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/148/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30.12.2015 roku w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/125/16
Zarządzenie Nr 0050/126/2016 z 30.12.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/3/2009 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 stycznia 2009 r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-08 09:32:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:32:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:25:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:25:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:22:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:22:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:18:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:18:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:14:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:14:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:12:28 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 09:08:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:08:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:05:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:05:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:02:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 09:02:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:59:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:59:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:57:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-06-08 08:57:10 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 08:56:52 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 08:55:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:55:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:44:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:44:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:42:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:42:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:40:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:40:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:37:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:37:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:36:53 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-06-08 08:36:44 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 08:36:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:36:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 08:01:36 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 08:00:37 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-06-08 07:57:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:57:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:55:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:55:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:52:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:52:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:48:52 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 07:47:58 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 07:47:34 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-08 07:47:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-08 07:47:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-04 14:59:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-04 14:59:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-04 14:44:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-04 14:44:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:25:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:25:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:09:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 13:09:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:52:55 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:51:20 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:50:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:50:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:47:03 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:47:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:15:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:15:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 12:07:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:40:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:40:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:36:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:36:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:34:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:34:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:23:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:23:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:21:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:21:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:20:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:20:26 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:20:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:16:52 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 11:14:28 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:14:24 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:13:59 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:13:57 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:13:27 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:13:25 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:12:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:12:53 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:12:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:12:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:07:06 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:07:03 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:06:32 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:06:30 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:06:03 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:06:00 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:05:31 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:05:29 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:53:22 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:53:19 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:38:51 Ilona Szewczyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-06 10:36:26 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:36:24 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:34:59 Ilona Szewczyk

Usunięcie załącznika

2020-05-06 10:33:13 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:33:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:32:18 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:32:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:45:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:45:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:43:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:43:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:35:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:35:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:28:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 08:28:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-20 11:39:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 11:39:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 11:34:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-20 11:32:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 11:32:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-08-03 08:19:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-03 08:19:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:25:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:25:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:22:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:22:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:21:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 10:21:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-01-02 12:03:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-02 12:03:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-02 12:03:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-02 12:02:22 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-02 12:01:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-02 12:01:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-23 09:46:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-23 09:46:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 12:03:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 12:03:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 12:02:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 12:02:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-29 11:41:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-29 11:39:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-29 11:37:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-29 11:37:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-29 11:33:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-29 11:33:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 12:36:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 12:36:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-22 10:57:42 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-22 10:57:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-22 10:57:30 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-11-22 10:55:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-22 10:55:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-17 08:51:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-17 08:51:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-17 08:49:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-17 08:49:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:23:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-03 11:22:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:22:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:21:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:21:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:20:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-03 11:19:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 11:19:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-13 10:26:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-13 10:26:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-13 10:24:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-13 10:24:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-03 09:05:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-03 09:05:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-03 09:03:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-03 09:03:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:27:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-28 11:26:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:26:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:23:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:23:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:21:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-28 11:20:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 11:20:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:45:09 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:45:09 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:44:29 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:44:29 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:42:48 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:42:48 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:39:08 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-20 10:39:07 Ewelina Breguła

Dodanie załącznika

2016-09-06 08:49:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-06 08:49:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-06 08:45:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-06 08:45:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-09-02 11:57:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-02 11:57:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-02 11:56:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-02 11:56:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-16 08:43:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-16 08:43:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-09 14:50:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-09 14:48:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-09 14:48:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-09 14:47:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-09 14:47:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-03 10:56:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-03 10:56:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-03 10:54:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-08-03 10:49:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-03 10:49:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:35:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 12:34:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 12:24:57 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-07-25 12:21:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:21:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:14:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 12:12:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:12:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:10:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 12:10:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 09:34:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 09:34:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 09:32:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-25 09:32:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-07 11:55:15 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-07 11:55:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-07-07 11:55:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-07-05 15:01:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 15:01:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 15:01:00 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 15:01:00 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:58:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:58:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:57:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:57:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:57:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:57:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:56:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:56:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:54:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:54:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:53:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:53:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:52:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:52:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:51:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:51:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:50:18 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-05 14:49:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:49:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:46:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:46:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:43:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-05 14:43:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-01 12:33:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-01 12:32:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-01 12:32:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-01 12:31:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-01 12:31:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-01 10:43:12 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-01 10:41:37 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-01 10:39:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-01 10:39:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-01 10:34:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-07-01 10:34:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:47:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:47:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-20 09:51:57 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-20 09:51:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-20 09:51:39 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-06-20 09:51:14 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-20 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-20 09:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-20 09:44:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-20 09:44:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-20 08:20:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-20 08:20:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-20 08:18:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-20 08:18:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-08 13:22:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-06-08 13:22:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-06-08 13:19:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-06-08 13:19:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-06-02 10:41:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-02 10:39:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-02 10:39:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-01 12:45:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-01 12:45:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-23 12:22:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-23 12:22:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-23 12:20:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-23 12:20:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-28 12:15:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-28 12:15:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-28 12:13:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-28 12:13:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:42:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:42:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:33:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:33:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:27:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:27:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 11:00:05 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-19 10:55:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 10:54:43 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-19 10:54:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-04-18 08:14:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-18 08:14:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-18 08:12:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-18 08:12:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-18 08:12:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-18 08:12:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-13 08:02:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-13 08:01:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-13 08:01:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-04 14:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-04-04 14:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-04-04 10:45:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-04-04 10:45:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-03-17 08:40:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-17 08:40:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-17 08:39:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-17 08:39:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-17 08:33:56 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-03-17 08:33:47 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-03-15 15:40:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-15 15:40:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-15 15:39:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-15 15:39:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-15 15:33:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-15 15:33:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:37:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:37:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:37:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:37:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:36:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:36:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:33:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:33:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:33:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:33:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:32:46 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-03-01 11:32:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:32:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:32:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:32:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:29:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:29:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:29:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:28:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-03-01 11:28:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-29 09:50:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-29 09:50:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:22:44 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-17 13:21:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:21:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:21:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:21:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:21:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:21:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:20:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:20:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:20:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:20:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:19:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:19:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:19:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-17 13:19:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:13:24 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-01 09:13:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2016-02-01 09:11:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:11:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:11:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:11:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:02:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:02:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:01:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:01:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:01:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:01:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:00:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 09:00:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:52:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:52:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:51:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:51:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:51:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-02-01 08:51:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2016-01-27 11:07:07 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2476

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2016-01-27 11:07:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-01-27 11:07:07

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper