KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-03 08:49:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:49:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:48:55 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-11-03 08:44:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:44:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:44:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:44:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:42:52 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1909

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2016-11-03 08:42:52

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-11-03 08:42:52

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper