MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRUPSKI MŁYN

I WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU

Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1L3wbySTbCLvyCDndobGZ-LGjL1C0Oaxq/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1kfvRFUpfBMmxDiO_h8Jp9_ee6KuANmWi/view?usp=sharing

 

II WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU

Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem: 

legenda: https://drive.google.com/file/d/1NMl-7cHDQXUC-ehg7wQdwCqvH06MqOe3/view?usp=sharing

mapa: https://drive.google.com/file/d/1Uf0OjUwwu3sVFXt637hjkhnOek3VpUFq/view?usp=sharing

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Protokół z dyskusji publicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Informacja o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Protokół z II dyskusji publicznej
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-11-03 12:41:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-11-03 12:41:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-10-27 10:02:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-10-27 10:02:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-10-27 09:47:11 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2022-10-27 09:46:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-10-27 08:22:03 Anna Zawodny

Edycja

2022-09-15 08:21:48 Anna Zawodny

Edycja

2022-09-15 08:21:41 Anna Zawodny

Edycja

2022-09-14 08:58:17 Magdalena Hajda

Edycja

2022-09-14 08:56:53 Magdalena Hajda

Edycja

2022-08-22 12:01:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-08-22 12:01:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:25:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:25:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:21:23 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-07-18 07:19:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:19:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-08 08:10:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-07-08 08:10:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-19 09:43:25 Anna Zawodny

Edycja

2022-05-13 08:44:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-13 08:44:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-04 13:22:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-04 13:22:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-18 10:23:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-18 10:23:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-11 08:17:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-11 08:17:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-02-03 14:14:44 Anna Zawodny

Edycja

2017-07-07 11:43:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-07-07 11:43:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-07-07 11:42:19 Anna Zawodny

Edycja

2017-07-07 11:38:54 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10452

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2017-07-07 11:38:54

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-07-07 11:38:54

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny