PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRUPSKI MŁYN

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Protokół z dyskusji publicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-19 09:43:25 Anna Zawodny

Edycja

2022-05-13 08:44:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-13 08:44:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-04 13:22:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-04 13:22:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-18 10:23:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-18 10:23:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-11 08:17:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-11 08:17:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-02-03 14:14:44 Anna Zawodny

Edycja

2017-07-07 11:43:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-07-07 11:43:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-07-07 11:42:19 Anna Zawodny

Edycja

2017-07-07 11:38:54 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

7678

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2017-07-07 11:38:54

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-07-07 11:38:54

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny