KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-11-08 10:29:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-11-08 10:29:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-11-08 10:15:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-11-08 10:15:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-11-08 10:12:04 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1557

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2017-11-08 10:12:04

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-11-08 10:12:04

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda