KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-11-09 13:05:49 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-11-09 13:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-09 13:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-09 13:03:26 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-09 12:57:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-09 12:57:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-09 12:54:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-09 12:54:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-08 11:52:49 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1159

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2018-11-08 11:52:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-11-08 11:52:49

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda