Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Krupski Młyn procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

Numer petycji: 5/2018

Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Data złożenia: 9 listopada 2018 roku

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-11-16 13:12:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-16 13:12:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-16 11:38:59 Rafał Tropper

Edycja

2018-11-16 11:35:54 Rafał Tropper

Edycja

2018-11-16 11:19:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-16 11:19:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-16 11:18:15 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

837

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2018-11-16 11:18:15

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-11-16 11:18:15

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper