2019

Zarządzenie nr 0050/1/19 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/2/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Buczka 3 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/3/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 32/1000 części w działce nr 224/8 położonej przy ul. Norwida w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/4/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 32/1000 części w działce nr 224/8 położonej przy ul. Norwida w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/5/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/6/2019 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/7/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/8/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż działki nr 475/87 położonej w Żyłce
Zarządzenie Nr 0050/9/2019 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Zarządzenie Nr 0050/10/2019 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/11/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/12/2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 18.01.2019 r. o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znaj...
Zarządzenie Nr 0050/13/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/14/2019 w sprawie zmian w flanie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/16/2019 w sprawie zmiany planu finansowego na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/17/2019 w sprawie zmiany maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium w 2019 roku
Zarządzenie nr 0050/18/2019 w sprawie uhonorowania jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz najstarszych mieszkańców gminy
Zarządzenie Nr 0050/19/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 r
Zarządzenie Nr 0050/20/19 w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/21/2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 23.01.2019 r. o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, zna...
Zarządzenie Nr 0050/22/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/23/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/24/2019 w sprawie sprostowania do zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/25/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z terenów komunalnych przeznaczonych pod uprawy ogrodowe”
Zarządzenie Nr 0050/26/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podsta...
Zarządzenie Nr 0050/27/19 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 0050/28/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/29/2019 z dnia 8 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/30/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/31/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/32/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/33/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/34/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/35/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/36/19 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/37/19 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/38/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/39/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/40/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/41/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/42/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/43/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/44/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/45/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/46/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 29/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Zarządzenie Nr 0050/47/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/48/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/49/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/50/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/51/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/52/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/53/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/54/19 w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne
Zarządzenie Nr 0050/55/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/56/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/57/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/58/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 338/3 k.m.13, o pow. 0,1132 ha, KW GL1T/00048238/4 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Norwida
Zarządzenie Nr 0050/59/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/60/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/61/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/62/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/63/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/64/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/65/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/66/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3
Zarządzenie Nr 0050/67/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/68/2019 w sprawie zmian w planie finansowym gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/69/19 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/70/19 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/71/2019 w sprawie wyznaczenia Pani Zofii Opala do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/72/2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn"
Zarządzenie Nr 0050/73/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/74/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/75/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/76/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/77/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/78/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nau...
Zarządzenie Nr 0050/79/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/80/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/81/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/82/2019 w sprawie powołania zespołu ds obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/83/2019 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw inform. oraz operatorów inform. obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE zarządzonych na 26 maja 2019 roku
Zarządzenie Nr 0050/84/2019 w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 16/11 k.m.13, o pow. 0,1008 ha, KW GL1T/00070222/2 położonej w Potępie przy ul. Jaśminowej
Zarządzenie Nr 0050/85/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie 0050/86/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/87/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/88/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/89/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/90/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/91/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/92/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/93/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/94/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż działki Nr 137/17 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/95/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/96/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/97/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/98/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/99/2019 w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/100/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/101/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/103/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/104/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/105/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/106/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/107/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/108/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla dwóch nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0050/109/2019 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupsk...
Zarządzenie Nr 0050/110/2019 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - e...
Zarządzenie 0050/111/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/112/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/113/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/114/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/115/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/116/2019 w sprawie zmiany wysokości opłat za pobranie 1 m3 wody w budynku komunalnym przy ul Mickiewicza 1 oraz Głównej 4A i 9
Zarządzenie Nr 0050/117/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Zarządzenie Nr 0050/118/2019 w sprawie zmiany wysokości opłat za podgrzanie 1 m3 wody w budynku socjalnym przy ul. Krasickiego 7 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/119/2019 w sprawie zmiany wysokości opłat za podgrzanie 1 m3 wody w budynku socjalnym położonym w Ziętku blok 1
Zarządzenie Nr 0050/120/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/121/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/122/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/123/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/124/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/125/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/126/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/127/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/128/19 w sprawie zmian przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Zarządzenie nr 0050/129/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry start oraz funduszu ...
Zarządzenie Nr 0050/130/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/131/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/132/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/133/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/134/19 w sprawie zmian przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/133/2019
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/133/2019
Zarządzenie Nr 0050/135/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/136/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/137/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/138/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/139/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/140/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/141/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/142/2019 w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/143/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krupskim Młynie
Zarządzenie 0050/144/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/145/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/146/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/147/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/148/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/149/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/150/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Orzeł - 19"
Zarządzenie Nr 0050/151/19 w sprawie zmian przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/152/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/153/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019-2027
Zarządzenie Nr 0050/154/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/155/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/156/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Potępa
Zarządzenie Nr 0050/157/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/158/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/159/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/160/19 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/161/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/162/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przeb...
Zarządzenie Nr 0050/163/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/164/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/165/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/166/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/167/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/168/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/169/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/170/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/171/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/172/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/173/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/174/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/175/2019 w sprawie zmian przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/176/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/177/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie nr 0050/178/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż działek Nr 272/72 oraz 282/112 położonych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka
Zarządzenie Nr 0050/179/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/180/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Zarządzenie Nr 0050/181/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/182/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/183/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/184/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/185/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/186/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/187/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/188/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/189/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/190/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/191/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/192/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/193/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/194/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/195/2019 w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/196/2019 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/197/2019 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/198/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/199/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/200/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/201/2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń będących w zarządzie lub użytkowaniu dyrektorów szkól dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/202/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/203/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/204/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 137/17 k.m.11, o pow. 0,0410 ha, KW GL1T/00075285/6 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/205/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/206/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/207/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/208/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/209/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/210/19 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/211/2019 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie nr 0050/212/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Krupski Młyn w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadania jej statutu
Zarządzenie Nr 0050/213/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczne z mieszkańcami miejscowości Ziętek w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej i nadania jej statutu
Zarządzenie nr 0050/214/2019 w sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego wraz z maksymalną kwotą zakupu tych środków,...
Zarządzenie Nr 0050/215/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/216/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/217/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/218/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/219/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w Żyłce
Zarządzenie Nr 0050/220/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/221/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/222/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/223/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/224/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/225/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/226/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/227/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/228/19 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/229/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/230/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/231/2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Krupski Młyn oraz Regulaminu jej działania
Zarządzenie Nr 0050/232/19 w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/233/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Zarządzenie Nr 0050/234/19 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/235/19 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/236/2019 z 21 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/237/2019 z 21 listopada 2019 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krupski M...
Zarządzenie Nr 0050/238/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/239/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/240/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/241/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/242/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/243/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/244/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/245/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/246/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu netto w poszczególnych lokalach użytkowych
Zarządzenie Nr 0050/247/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/248/2019 w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku
Zarządzenie Nr 0050/249/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/214/2019 z dnia 17 października 2019 r.
Zarządzenie 0050/250/19 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/251/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/252/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/253/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie nr 0050/254/2019 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w Żyłce
Zarządzenie nr 0050/255/2019 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/256/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/257/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/258/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/259/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/260/2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie 0050/261/19 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/262/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/263/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/264/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/265/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/266/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych w 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/267/19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/268/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 0050/269/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/270/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/271/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019-2027
Zarządzenie Nr 0050/272/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/246/2019 Wójta Gminy Krupski Młyn dnia 10 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/273/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników UG
Zarządzenie Nr 0050/274/19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/275/19 w sprawie zmian przyjętych zasada prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-02-08 11:51:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-02-08 11:51:37 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-02-08 11:50:52 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2021-02-08 11:49:46 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 07:21:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-10 07:21:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-03 08:24:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-03 08:24:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:03:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:02:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:01:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:01:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:00:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 23:00:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:56:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:56:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:55:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:55:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:50:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:50:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:49:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:49:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:48:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:48:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:47:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:47:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:46:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:45:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:44:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-01 22:40:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 22:39:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-01 13:52:12 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-03-01 13:51:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-26 08:31:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:31:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:31:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:31:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:29:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:29:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:27:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:27:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:24:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:24:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:20:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:20:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:18:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:18:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:15:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:15:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:14:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:14:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:11:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:11:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:10:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:10:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:09:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:09:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:07:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:07:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:06:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:06:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:03:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:03:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:01:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 23:01:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:59:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:59:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:56:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:56:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:54:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:54:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:52:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:52:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:50:36 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-24 22:49:19 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-24 22:46:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:46:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:43:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:43:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:42:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:42:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:40:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:40:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:39:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:39:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:37:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:37:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:35:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:35:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:33:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:33:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:31:40 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-24 22:31:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:31:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:28:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:28:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:27:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:27:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:25:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:25:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:20:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:20:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:18:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:18:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:16:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:16:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:13:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:13:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:04:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:04:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:01:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 22:01:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:51:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:51:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:47:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:47:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:45:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:45:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:42:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:42:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:41:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:41:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:38:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:38:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:36:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:36:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:33:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:33:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:14:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:14:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:12:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:12:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:10:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:10:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:07:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:07:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:05:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:03:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 20:03:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:47:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:47:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:45:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:45:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:43:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:43:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:40:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:40:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:36:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:36:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:35:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:35:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:32:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:32:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:31:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:31:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:26:47 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-24 19:26:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:26:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:24:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:24:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:23:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:23:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:21:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:21:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:20:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:19:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:18:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:18:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:17:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:17:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:15:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:15:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:14:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:14:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:11:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:11:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:10:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:10:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:07:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:07:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:06:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:06:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:04:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:04:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:03:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:03:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:01:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 19:01:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:59:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:59:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:51:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:51:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:49:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:49:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:47:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:47:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:44:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:44:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:42:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:42:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:40:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:40:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:38:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:38:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:37:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:37:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:35:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:35:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:32:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:32:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:29:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:29:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:08:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-24 18:08:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:59:04 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 22:55:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:55:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:54:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:54:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:53:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:53:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:52:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:52:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:50:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:50:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:49:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:49:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:47:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:47:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:45:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:45:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:44:59 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 22:44:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:44:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:42:35 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 22:41:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:41:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:40:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:40:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:39:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:39:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:38:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:38:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:36:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:36:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:35:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:35:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:34:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:34:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:09:40 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 22:08:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:08:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:06:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:06:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:05:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:05:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:02:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:02:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:00:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 22:00:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:58:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:58:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:56:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:56:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:55:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 21:54:47 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 21:54:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:54:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:53:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:53:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:51:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:51:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:49:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:48:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:35:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:35:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:32:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:32:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:51:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 19:36:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:36:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:32:13 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 19:31:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:31:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:30:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 19:30:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:27:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:27:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:13:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:12:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:10:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:10:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:08:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:08:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:06:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 18:06:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:06:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:04:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 18:04:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 14:00:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 14:00:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:47:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:47:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 11:16:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 11:16:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 11:00:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 11:00:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 10:42:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 10:42:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 10:41:44 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-14 10:40:21 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 10:39:50 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 10:39:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 10:39:36 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 10:39:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 10:39:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 08:59:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-14 08:59:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:10:16 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-13 22:09:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:09:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:09:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:09:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:08:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 22:08:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:59:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:59:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:57:41 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-13 21:57:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:57:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:54:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:54:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:52:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:52:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:46:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:46:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:35:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:35:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:35:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-13 21:34:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 21:34:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 13:14:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 13:14:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 12:39:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 12:39:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:39:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:39:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:35:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:35:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-03 11:41:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-03 11:41:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:43:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:43:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:41:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:41:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:39:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:39:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:37:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-31 11:37:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-30 09:10:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-30 09:10:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-30 08:22:17 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2020-01-30 08:22:17 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2020-01-30 08:16:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-30 08:16:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-29 15:00:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-29 14:58:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:58:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:55:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:55:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:53:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-01-29 14:51:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-29 14:48:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:48:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:30:30 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-29 14:30:30 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-24 08:07:05 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-24 08:03:04 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-24 07:49:50 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-24 07:48:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:48:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:34:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:34:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:31:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:31:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:28:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:28:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-23 08:04:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-23 08:04:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 14:00:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 14:00:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:26:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:26:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:09:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:09:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:03:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-22 13:03:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-13 11:35:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-13 11:35:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-18 10:05:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-12-18 10:05:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-12-18 09:54:57 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-18 09:54:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-12-18 09:54:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-12-13 11:05:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-13 11:05:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 11:11:07 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-12-12 11:10:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 11:10:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 10:40:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-12-12 09:30:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:30:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:30:01 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:27:18 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:25:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:25:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:24:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:24:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:23:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:23:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:22:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:22:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:20:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:20:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:19:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:19:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:15:12 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:15:03 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:14:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:14:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:14:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:14:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:12:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:12:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:11:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:11:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:10:46 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:10:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-12 09:10:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:10:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:09:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:09:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:07:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:07:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:02:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-12 09:02:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-11 15:00:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-11 15:00:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-12-03 10:47:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-12-03 10:47:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-12-03 10:46:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-12-03 10:46:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-11-13 14:46:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-11-13 14:46:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-17 15:03:58 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-17 15:02:52 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-17 14:57:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-17 14:57:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-17 14:54:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-17 14:54:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-16 08:41:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-10-16 08:41:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-10-09 10:51:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-09 10:51:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-09 10:31:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-09 10:31:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-09 08:56:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-09 08:56:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:46:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:46:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:35:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:35:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:14:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 15:14:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 14:25:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 14:25:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:52 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-08 10:28:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:28:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:26:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:26:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:25:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:25:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:09:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:09:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:08:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:08:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:07:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 10:07:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:56:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:56:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:49:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:49:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:40:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:40:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:40:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:40:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:39:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:39:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:35:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:35:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:22:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:22:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:04:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 09:04:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:57:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:57:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:52:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:52:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:23:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-08 08:23:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:42:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:42:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:25:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:25:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:24:59 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 13:24:27 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 13:24:00 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 13:23:47 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 13:23:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:23:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:13:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:13:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:13:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 13:13:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:58:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:58:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:57:02 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 12:57:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:56:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:56:51 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 12:56:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:56:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:53:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:53:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:50:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 12:48:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 12:48:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:30:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:30:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:29:44 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 11:29:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:29:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:29:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:28:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:28:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:22:30 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 11:21:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:21:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:11:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:11:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:09:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-04 11:09:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 09:43:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-03 09:43:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-03 07:32:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 07:32:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-01 10:27:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-10-01 10:26:56 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-01 10:26:42 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2019-10-01 10:09:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-10-01 10:09:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-09-27 11:45:35 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-09-27 11:45:35 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-09-24 13:16:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-09-24 13:16:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-09-11 12:19:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-09-11 12:19:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:45:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:45:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:45:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:45:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:44:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-09 09:44:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-04 10:33:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-09-04 10:33:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:46:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:45:53 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2019-08-09 07:45:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:44:56 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2019-08-09 07:43:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:43:50 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2019-08-09 07:43:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:43:04 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2019-08-09 07:42:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-08-09 07:42:06 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2019-07-30 13:46:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:46:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:44:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:44:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:36:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:36:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:32:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-30 13:32:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 14:00:52 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-05 13:59:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:59:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:59:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:59:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:56:59 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-05 13:54:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-07-05 13:54:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-06-24 13:47:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-06-24 13:47:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:12:48 Ilona Szewczyk

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-12 13:12:09 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-06-12 13:12:09 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-06-06 11:57:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-06-06 11:57:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-06-06 11:56:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-06-06 11:56:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2019-05-20 08:13:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-05-20 08:13:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-05-08 07:43:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-05-08 07:43:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-04-24 10:34:12 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-04-24 10:34:12 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2019-04-02 08:52:25 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-04-02 08:52:25 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-03-27 12:46:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-03-27 12:46:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-03-26 14:43:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-03-26 14:43:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-03-11 09:04:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-03-11 09:04:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-02-11 09:08:46 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-11 09:08:24 Barbara Furmańska

Edycja

2019-02-11 09:07:59 Barbara Furmańska

Edycja

2019-02-11 09:07:34 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-11 09:07:24 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2019-02-11 09:06:26 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2019-02-11 09:06:26 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2019-02-08 11:15:14 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2019-02-08 11:15:14 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2019-01-31 12:59:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-31 12:59:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-31 12:58:20 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-31 12:58:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-31 12:58:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-29 13:25:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-29 13:25:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-24 13:31:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-24 13:31:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:13:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-22 10:13:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:13:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-15 08:36:36 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-15 08:36:26 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-15 08:36:15 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-15 08:35:02 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-15 08:35:02 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:32:04 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-09 14:31:11 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-09 14:30:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:30:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:28:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:28:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:26:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:26:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2019-01-09 14:17:12 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2418

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2019-01-09 14:17:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-09 14:17:12

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny