RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY 

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy to obowiązek wynikający ze zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Krupski Młyn opracowała już stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty w czerwcu br. na sesji Rady Gminy. Wówczas Rada Gminy oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta będzie głosowała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną dokumentacją.

Krupski Młyn, 23 maja 2022 roku

Uprzejmie informuję, że 28 czerwca br. o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie odbędzie się sesja Rady Gminy Krupski Młyn na której m.in.: przedstawiony zostanie przez Wójta Gminy Krupski Młyn, Pana Franciszka Sufę, Raport o Stanie Gminy Krupski Młyn w 2021 roku. Jednocześnie zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym raportem, w której mogą brać udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien najpóźniej do 27 czerwca br. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn pisemne zgłoszenie udziału, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Lista poparcia powinna oprócz podpisów mieszkańców obejmować ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania. 

Zachęcam do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Krupski Młyn w 2021 roku.

 

Wójt Gminy

(-) Franciszek Sufa

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-23 09:22:57 Magdalena Hajda

Edycja

2022-05-23 09:21:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-05-23 09:21:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-05-25 10:48:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-05-25 10:48:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-05-25 10:46:43 Magdalena Hajda

Edycja

2020-06-02 09:02:03 Katarzyna Michałek

Edycja

2020-06-01 08:55:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 08:55:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-11 12:11:34 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-05-29 08:19:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-29 08:19:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-29 08:19:33 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-05-29 08:15:36 Katarzyna Michałek

Edycja

2019-05-29 08:10:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-29 08:10:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-29 08:03:37 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4080

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2019-05-29 08:03:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-29 08:03:37

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper