KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-11-08 13:58:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-11-08 13:58:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-11-08 09:39:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-11-08 09:39:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-11-08 09:35:57 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

780

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2019-11-08 09:35:57

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-11-08 09:35:57

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda