Opiniowanie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2023 roku”

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Krupski Młyn przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2023 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Krupski Młyn oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działający na obszarze gminy.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Krupski Młyn (tj. do 09.05.2023 r.)

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krupski Młyn (siedziba urzędu: 42-693 KRUPSKI MŁYN ul. Krasickiego 9), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@bip.krupskimlyn.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-04-18 13:54:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-18 13:54:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-18 13:54:19 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-04-18 12:46:14 Magdalena Hajda

Edycja

2023-04-06 15:05:44 Magdalena Hajda

Edycja

2023-04-06 15:05:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-06 15:05:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-04-06 15:04:58 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-02-01 10:58:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-01 10:58:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-01 10:58:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-02-01 10:47:10 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:42:24 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:42:00 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:38:04 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:37:41 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2023-02-01 10:32:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-01 10:32:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-18 12:30:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-18 12:30:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-18 12:30:26 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 12:28:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-18 12:28:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-18 12:28:11 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 12:27:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-18 12:27:39 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 12:27:22 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-18 12:24:56 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-18 12:23:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 12:23:10 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-18 12:23:07 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-18 12:23:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 11:40:16 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-18 11:39:41 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-02 13:20:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:20:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:20:34 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-02 13:20:13 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-02 13:17:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-02 13:16:58 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-02 13:16:27 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-02 13:15:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:15:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:15:05 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-02 13:14:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:14:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:13:52 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-02-02 13:12:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 13:12:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-02 12:44:08 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-01-28 12:41:33 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-28 12:36:31 Magdalena Hajda

Edycja

2020-01-28 12:35:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:35:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:34:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:34:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:28:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:28:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-28 12:26:57 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

953

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-01-28 12:26:57

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2020-01-28 12:26:57

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda