Petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Podmiot wnoszący: Koalicja Polska Wolna od 5G

Data złożenia: 24 marca 2020 r.

Numer petycji: 1/2020

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-15 09:40:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 09:40:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 09:40:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 09:40:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-15 09:40:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-09 15:51:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-09 15:51:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-01 09:20:00 Rafał Tropper

Edycja

2020-04-01 09:10:24 Katarzyna Michałek

Edycja

2020-04-01 09:05:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-01 09:05:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-01 09:05:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-01 09:00:47 Katarzyna Michałek

Utworzenie