Petycja w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie "pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-30 19:15:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-30 19:15:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:59:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:59:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:53:04 Katarzyna Michałek

Utworzenie