KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-11-03 09:18:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-03 09:18:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-02 12:02:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-02 12:02:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-02 12:01:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-02 12:01:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-02 11:11:20 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

830

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-11-02 11:11:20

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-11-02 11:11:20

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda