2021

Zarządzenie Nr 0050/1/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/2/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/3/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/4/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Ziętku w bloku 17B
Zarządzenie Nr 0050/5/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 423/75 położonej w Odmuchowie
Zarządzenie Nr 0050/6/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 172/104 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Mickiewicza
Zarządzenie Nr 0050/7/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 341/111 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Buczka
Zarządzenie nr 0050/8/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym w roku szk. 21/22 do przedszkoli
Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym w roku szk. 21/22 na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych
Zarządzenie Nr 0050/10/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z 12 stycznia 2021 r. w sprawie zdalnej pracy w Urzędzie Gminy Krupski Młynie
Zarządzenie Nr 0050/11/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/12/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
Zarządzenie Nr 0050/14/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/15/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/16/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia NSPLiM w 2021 roku na terenie gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/17/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/18/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/19/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/20/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 199/5 położonej przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie
Zarządzenie nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia w roku 2021 planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 0050/22/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Krupski Młyn za 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/23/21 w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
Zarządzenie Nr 0050/24/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwu Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/25/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/26/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/27/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwu Potępa
Zarządzenie Nr 0050/28/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwu Ziętek
Zarządzenie Nr 0050/29/21 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/30/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/31/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/32/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/33/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/34/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/30/21 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/35/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/36/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/37/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/38/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/39/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/41/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/42/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/43/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/44/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/45/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej
Zarządzenie Nr 0050/47/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odnawialne źródła energii...
Zarządzenie Nr 0050/48/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych za 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/49/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/50/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/51/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/53/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/54/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 roku
Zarządzenie Nr 0050/56/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/57/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/58/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/59/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/60/21 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/61/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/62/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/63/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/64/2021 w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/65/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie określenia misji i celu Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/66/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej
Zarządzenie Nr 0050/68/2021z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/69/20 21z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie nr 0050/70/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie nr 0050/71/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/72/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021-2027
Zarządzenie Nr 0050/73/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/74/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/75/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/76/2021 w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody dostarczanej do terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe położonych w Potępie w rejonie IV
Zarządzenie nr 0050/77/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Ziętku bl nr 17B
Zarządzenie nr 0050/78/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Ziętku bl nr 13B
Zarządzenie nr 0050/79/2021 z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ziętku bl nr 6A
Zarządzenie Nr 0050/80/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/81/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/82/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/83/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/84/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/85/2021 z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 135/17, położonej w Krupski Młynie w rejonie ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/86/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/87/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/88/2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/89/2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/90/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/91/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/92/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie nr 0050/93/2021 z 31 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Żyłce
Zarządzenie nr 0050/95/2021 z 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenie trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 121/15 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarzązenie nr 0050/96/2021 z 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 122/15 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/97/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.
Zarządzenie Nr 0050/98/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/99/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/100/2021 Wójta Gminy krupski Młyn z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/101/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/102/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/103/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie nr 0050/104/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 164/22 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
Zarządzenie nr 0050/105/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0050/106/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/107/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0050/108/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/109/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/110/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/111/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/112/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/113/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł. netto
Zarządzenie Nr 0050/114/21 w sprawie zasad i trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/116/2021 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zaległych urlopów wypoczynkowych
Zarządzenie Nr 0050/117/2021 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w odniesieniu do podróży służbowych odbywanych prywatnym pojazdem pracownika
Zarządzenie Nr 0050/119/2021 z 5 lipca 2021 r. w sprawie sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii ... - w zakresie pomp ciepła cwu i kotłów na biomasę – nabór 4
załącznik do Zarządzenia Nr 0050/119/2021 z 5 lipca 2021 r. w sprawie sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii ... - w zakresie pomp ciepła cwu i kotłów na biomasę – nabór 4
załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii ... - w zakresie pomp ciepła cwu i kotłów na biomasę – nabór 4
załącznik nr 2 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii ... - w zakresie pomp ciepła cwu i kotłów na biomasę – nabór 4
załącznik nr 3 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. Odnawialne źródła energii ... - w zakresie pomp ciepła cwu i kotłów na biomasę – nabór 4
Zarządzenie Nr 0050/129/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/134/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2021
Zarządzenie Nr 0050/135/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc zdrowotną dla uprawnionych nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/136/21 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/139/2021 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/140/2021 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/141/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego
Zarządzenie Nr 0050/142/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/143/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/16/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego...
Zarządzenie Nr 0050/144/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej określone czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta Gminy
Zarządzenie Nr 0050/145/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy - Organu
Zarządzenie Nr 0050/155/2021 z 11 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku w bloku Nr 17 klatce A
Zarządzenie Nr 0050/156/2021 z 11 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 343/10 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Zarządzenie Nr 0050/160/2021 w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 050/161/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2021 roku
Zarządzenie Nr 0050/164/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad wieloletnią prognozą finansową oraz procedury uchwalania wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Nr 0050/165/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021-2027
Zarządzenie Nr 0050/172/2021 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krupski Młyn w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Zarządzenie Nr 0050/173/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS
Zarządzenie Nr 0050/176/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko inspektora ds. lokalowych
Zarządzenie nr 0050/178/2021 w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/181/2021 z 27 września 2021 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Zarządzenie nr 0050/183/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/176/2021 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko inspektora ds. lokalowych
Zarządzenie nr 0050/188/2021 z 1 października 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Nr 0050/195/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko podinspektora ds. lokalowych
Zarządzenie Nr 0050/201/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/7/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 stycznia 2020 roku
Zarządzenie Nr 0050/209/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/210/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Zarządzenie Nr 0050/217/2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w iminiu Wójta Gminy
Zarządzenie Nr 0050/218/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/219/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022-2027
Zarządzenie Nr 0050/222/2021 z 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/230/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Żyłka – część wsi Potępa na Żyłka - wieś
Zarządzenie Nr 0050/231/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów – część wsi Potępa na Odmuchów - wieś
Zarządzenie Nr 0050/232/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kanol – część wsi Potępa na Kanol – kolonia wsi Potępa
Zarządzenie Nr 0050/237/2021 z 7 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego projektu pn. „Odnawialne źródła energii ..." – nabór 5
Zarządzenie Nr 0050/246/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/113/2021 Wójta Gminy Kurpski Młyn z dnia 18 czerwca 2021 r.
Zarządzenie Nr 0050/256/2021 w sprawie upoważnienia pracowników do wystawiania faktur VAT
Zarządzenie Nr 0050/257/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego
Zarządzenie Nr 0050/259/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku
Zarządzenie Nr 0050/260/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/214/2019 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 października 2019 roku
Zarządzenie Nr 0050/261/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury i zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/265/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/267/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-06 13:05:32 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2022-04-06 12:49:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-06 12:49:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-05 12:44:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-04-05 12:44:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:53:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:53:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:52:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:52:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:51:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:51:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:50:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:50:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:47:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:47:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:45:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:45:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:43:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 14:43:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-01-04 09:50:04 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-04 09:49:01 Iwona Kulbat

Edycja

2022-01-04 09:47:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-01-04 09:47:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-12-27 13:00:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-27 13:00:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-27 12:59:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-27 12:59:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-09 10:17:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-12-09 10:17:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-12-09 09:27:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-12-09 09:27:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:11:59 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-12-07 11:28:36 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-12-07 11:28:27 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-12-07 11:28:14 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-12-07 11:28:01 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-12-03 12:09:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-03 12:09:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-03 12:06:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-03 12:06:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-03 12:03:36 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-12-03 12:03:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-11-24 09:13:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-11-24 09:13:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-11-24 09:11:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-11-24 09:11:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-11-23 07:56:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-11-23 07:56:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:08:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:08:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 10:37:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-11-09 10:37:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-10-26 09:34:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-26 09:34:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-07 14:37:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-10-07 14:37:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-10-01 10:52:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-10-01 10:52:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-09-29 13:16:21 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-09-29 13:16:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-09-29 13:15:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:56:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:56:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:41:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:41:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:34:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-22 13:34:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:16:40 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-17 09:16:21 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-17 09:10:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:10:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:10:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:10:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:09:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:09:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:08:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:08:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:07:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-17 09:07:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-16 14:46:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-16 14:46:33 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-09-16 14:45:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-16 14:45:42 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-09-16 14:43:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-09-16 14:42:34 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-16 14:42:22 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2021-09-14 13:20:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-09-14 13:20:03 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-09-07 15:57:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-09-07 15:57:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-09-06 11:58:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-09-06 11:58:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-19 15:38:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-19 15:38:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-19 15:27:56 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-19 15:27:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-18 08:53:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-18 08:53:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-12 14:54:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-08-12 14:54:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-08-12 14:51:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-08-12 14:51:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-08-06 09:05:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-06 09:05:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-08-06 09:05:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-08-04 14:11:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-04 14:10:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-08-02 13:09:17 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-08-02 13:04:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 13:04:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:58:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:58:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:54:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:54:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:53:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:53:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:48:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:48:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:47:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:47:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:41:41 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-02 12:41:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:41:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:20:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-02 12:20:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-07-20 09:23:00 Ilona Szewczyk

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 09:22:05 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-07-20 09:22:02 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-07-20 09:20:34 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-07-20 09:20:31 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-07-08 10:08:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-08 10:08:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:14:53 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-05 12:14:30 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-05 12:14:09 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-05 12:04:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:04:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:00:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:00:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:00:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 12:00:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 11:59:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 11:59:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 11:55:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 11:55:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2021-07-05 08:26:23 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-07-05 08:26:14 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-07-05 08:24:04 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-07-05 08:08:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-07-05 08:08:26 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-06-25 11:12:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-25 11:12:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-25 11:12:06 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-06-25 11:11:26 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-25 11:11:14 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-06-25 10:49:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-25 10:49:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-23 10:14:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-23 10:13:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 14:08:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 14:08:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 14:06:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 14:06:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:38:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:38:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:38:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:38:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:37:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:37:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:35:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:35:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:34:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:34:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:15:08 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:15:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:14:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:14:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:13:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:13:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:12:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:12:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:11:53 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:11:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:10:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:10:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:10:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:10:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:07:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:07:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:05:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:05:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:03:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:03:43 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:02:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:02:28 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:01:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:01:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:00:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 13:00:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:59:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:59:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:58:43 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:58:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:54:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:54:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:52:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:52:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:13:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:13:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:12:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:12:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:11:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:11:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 12:09:42 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:56:50 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:56:23 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:55:58 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:55:33 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:55:03 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:54:23 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:54:00 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:53:32 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:52:42 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:52:00 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-21 11:51:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:51:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:49:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:49:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:48:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:48:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:47:28 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:47:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:46:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:46:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:45:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:45:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:44:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:44:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:43:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:43:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:42:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:42:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:41:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:41:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:40:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:40:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:39:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 11:39:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:24:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:24:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:23:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:23:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:06:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 10:06:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 09:34:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-21 09:34:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-17 09:38:57 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-06-17 09:38:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-06-17 09:35:50 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-06-17 09:35:47 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-06-14 14:40:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-14 14:40:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-09 12:07:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-09 12:07:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:45:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:45:48 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:43:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:43:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:38:27 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-04 09:38:16 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-04 09:37:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:37:37 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-06-04 09:37:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:32:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:26:20 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-05-06 10:25:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-05-06 10:23:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-05-06 10:21:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:21:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:16:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-05-06 10:15:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:15:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:12:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:12:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:03:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-06 10:03:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 12:07:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-30 12:07:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:45:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:45:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:40:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:40:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:36:46 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2021-04-26 10:34:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-26 10:34:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-04-21 13:19:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-21 13:19:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-20 08:50:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-04-20 08:50:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-04-15 08:37:50 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-04-15 08:37:48 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-04-15 08:30:09 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-04-15 08:30:08 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:50:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-04-08 09:49:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:49:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:48:11 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2021-04-08 09:46:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:46:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:45:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-04-08 09:45:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-31 15:06:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-31 15:06:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-22 09:42:50 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-22 09:39:39 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-22 09:39:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-22 09:39:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-22 09:37:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-22 09:37:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:57:32 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-04 14:57:11 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-04 14:56:47 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-04 14:56:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:56:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:53:26 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2021-03-04 14:52:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:52:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:51:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:51:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:25:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 14:25:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-04 13:25:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-04 13:25:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:45:55 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-01 09:45:31 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-01 09:45:08 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-01 09:43:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:43:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:42:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:42:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:40:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:40:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:38:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:38:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:37:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:37:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:35:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:35:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:33:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:33:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:31:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:31:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:30:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:30:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:28:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:28:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:26:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:26:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:24:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:24:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:16:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:16:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:13:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:13:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:11:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:11:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:09:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:09:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:07:28 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:07:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:05:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:05:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:03:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:03:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:00:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-25 21:00:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-02-12 08:29:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-12 08:29:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-12 08:28:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-12 08:28:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-08 12:18:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-08 12:18:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-03 08:16:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-03 08:16:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-29 11:55:45 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 11:55:45 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 11:10:32 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-01-29 11:03:41 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 11:03:40 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 11:01:31 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-01-29 10:40:44 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 10:40:44 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:39:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:39:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-20 12:49:56 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-20 12:49:56 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-20 12:46:37 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-01-20 08:56:53 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-20 08:56:53 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:39:01 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:39:01 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:28:52 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-01-18 10:59:49 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-18 10:59:49 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-18 10:32:00 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-18 10:32:00 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:56:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:56:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:53:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:53:52 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:37:18 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-18 09:36:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-18 09:36:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-14 10:43:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 10:43:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 10:43:28 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-01-14 08:41:57 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-13 14:53:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-13 14:53:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-13 08:24:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-13 08:24:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-06 22:06:38 Magdalena Hajda

Edycja

2021-01-06 22:05:56 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1183

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-01-06 22:05:56

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-01-06 22:05:56

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda