2020

Sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019 znajdują się pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/?id=1863&mode=0