MŁODOCIANY PRACOWNIK

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minims
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (czy jest rzemielśnikiem)
Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej
Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-20 10:36:24 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:36:24 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:33:47 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-09-20 10:23:06 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:23:06 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:22:32 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-09-20 10:11:19 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:11:19 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 10:10:45 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-09-20 09:55:44 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:55:44 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:53:49 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-09-20 09:53:08 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:53:08 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:38:07 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:38:07 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2021-09-20 09:36:05 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2021-09-20 09:10:57 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-20 09:10:02 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-20 09:09:35 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-19 14:32:56 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:32:56 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:32:26 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:32:26 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:31:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:31:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:31:25 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:31:25 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:30:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:30:55 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:30:27 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:30:27 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:29:50 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:29:50 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2021-01-19 14:27:36 Ilona Szewczyk

Edycja

2021-01-19 14:23:49 Ilona Szewczyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

171

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-01-19 14:23:49

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-01-19 14:23:49

Osoba wprowadzająca informację

Ilona Szewczyk