Gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krupski Młyn w 2024 roku?

Gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krupski Młyn w 2024 roku?

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580).
W 2024 roku bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez Firmę Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień – Wierczki 27. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przekazywane, w ramach zawartej umowy, do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76, prowadzonego przez Firmę Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień – Wierczki 27.
Bezdomne zwierzęta to zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Przypadki występowania bezdomnych psów należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Krupski Młyn lub na Policję. Na podstawie zgłoszenia podejmowane będą działania polegające na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia.

Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt:
tel. 32 416 70 35
Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-01-23 13:55:27 Magdalena Hajda

Edycja

2024-01-12 12:16:41 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:57:14 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-01 10:54:59 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-18 13:23:41 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-18 13:23:40 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:12:38 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:11:04 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:10:31 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:09:48 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:09:43 Magdalena Hajda

Edycja

2022-01-17 14:08:41 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-01-17 14:08:37 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-25 14:48:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-25 14:48:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-02-25 14:46:30 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-25 14:44:20 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-25 14:42:33 Magdalena Hajda

Edycja

2021-02-25 14:42:19 Magdalena Hajda

Edycja

2021-01-26 07:48:57 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

862

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-01-26 07:48:57

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-01-26 07:48:57

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda