ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Protokół z dyskusji publicznej
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-18 09:49:18 Wiktoria Respondek

Edycja

2023-02-03 08:35:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-03 08:35:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:46:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:46:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:43:02 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:43:02 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:41:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-02 09:41:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-16 12:33:41 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-16 12:32:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-16 12:32:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:31:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:31:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:28:31 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2794

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-01-29 07:28:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-01-29 07:28:31

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny