ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-16 12:33:41 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-16 12:32:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-16 12:32:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:31:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:31:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-01-29 07:28:31 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1429

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-01-29 07:28:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-01-29 07:28:31

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny