OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Ogłoszenie dotyczące zadania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowy oczyszczalni ścieków technologicznych w NITROERG SA Bieruń z lokalizacją działalności w Krupskim Młynie
Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy "Budowa oczyszczalni ścieków technologicznych w NITROERG SA Bieruń z lokalizacją inwestycji w Krupskim Młynie
Obwieszczenie o przystąpieniu do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno - ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn
Obwieszczenie Wójta w sprawie: "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno - ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn"
Zawiadomienie Wójta o zakończeniu postępowania administracyjnego "Budowa oczyszczalni ścieków technologicznych w NITROERG SA w Bieruniu lokalizacja w Krupskim Młynie"
Zawiadomienie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa silosów do magazynowania granulatu wraz z fundamentem na terenie zakładu GEKOPLAST S.A. przy ul. Krasickiego 13 w Krupskim Młynie"
Obwieszczenie o przystąpieniu do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa silosów do magazynowania granulatu wraz z fundamentem na terenie zakładu GEKOPLAST SA przy ul. Krasickiego 13 w Krupskim Młynie"
obwieszczenie Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja Marszałka Województwa Śląskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-05-06 13:15:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-05-06 13:15:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-03-28 10:58:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2024-03-28 10:58:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-11-29 13:16:03 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-11-29 13:16:03 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:35:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:35:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:31:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:31:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-03-15 07:47:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-03-15 07:47:51 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-28 08:55:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-28 08:54:54 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-28 08:54:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-28 08:54:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-28 08:52:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-02-28 08:52:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-01-24 08:56:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2023-01-24 08:56:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-12-15 07:24:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-12-15 07:24:33 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-21 14:24:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-21 14:24:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-21 14:00:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-21 14:00:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2021-07-14 13:05:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-07-14 13:05:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-07-14 13:01:45 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

732

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-07-14 13:01:45

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-07-14 13:01:45

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda