CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.
Katalog obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, wolnostojące w tym tzw. kozy, kuchnie węglowe, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, instalacje fotowoltaiczną, kolektor słoneczny oraz ogrzewanie elektryczne. 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składamy deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.

  • Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
  • Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn. (Formularze do pobrania znajdują się w załączniku)

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-08-12 12:49:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-12 12:49:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-12 12:43:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-12 12:43:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-08-12 12:42:51 Magdalena Hajda

Edycja

2021-08-12 12:31:49 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1046

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-08-12 12:31:49

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-08-12 12:31:49

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda