KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-11-09 13:51:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 13:51:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 13:50:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 13:50:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-09 13:44:32 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

79

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-11-09 13:44:32

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-11-09 13:44:32

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda