DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ,,LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Dofinansowanie z programu ,,Laboratoria Przyszłości' dla szkół w Gminie Krupski Młyn

W połowie września tego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło program Laboratoria Przyszłości, którego celem jest stworzenie nowoczesnych szkół, w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Programem objęte zostały publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na duże zainteresowanie programem organów prowadzących i szkół, w listopadzie przedłużono termin składania wniosków do 30 listopada br.

Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie  przekazane zostało  w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 90 000 ,00 zł w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości'. Dzięki pozyskanym środkom szkoły wyposażą swoje pracownie w nowoczesny sprzęt m.in. w drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań i prezentacji swoich osiągnięć (np. kamery, mikrofony, oświetlenie) czy stacje lutownicze do mikrokontrolerów.

Zakupiony sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Nasze szkoły otrzymały wsparcie w wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie – 60 000,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Potępie – 30 000,00 zł;

Otrzymane kwoty były maksymalnymi (uzależnionymi od liczby uczniów) o jakie aplikowała i otrzymała nasza gmina dla poszczególnych szkół.

Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-01-31 10:44:49 Katarzyna Michałek

Edycja

2021-12-30 13:20:35 Magdalena Hajda

Edycja

2021-12-30 13:20:25 Magdalena Hajda

Edycja

2021-12-30 13:19:52 Magdalena Hajda

Edycja

2021-12-30 13:17:47 Magdalena Hajda

Edycja

2021-12-30 13:17:23 Magdalena Hajda

Edycja

2021-12-30 13:16:37 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

587

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2021-12-30 13:16:37

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2021-12-30 13:16:37

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda