2022

Zarządzenie Nr 0050/1/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z 4 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 16/13 k.m.13 położonej w Potępie przy ul. Polnej
Zarządzenie nr 0050/4/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dodatek osłonowy”
Zarządzenie Nr 0050/5/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2022 roku
Zarządzenie Nr 0050/6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia 0050/214/2019 z dnia 17.10.2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/7/2022 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe..
Zarządzenie Nr 0050/008/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 stycznia 2022 roku
Zarządzenie nr 0050/11/2022 z 17.01.2022 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022
Zarządzenie Nr 0050/12/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/13/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 stycznia 2022 roku
Zarządzenie Nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2022 roku
Zarządzenie Nr 0050/16/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/272/2019 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/17/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/18/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 343/10 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Zarządzenie Nr 0050/19/2022 w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu z tytułu używania urządzeń technicznych do przekazywania sygnału telewizyjnego
Zarządzenie Nr 0050/21/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 01 lutego 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/22/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupski Młynie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Zarządzenie Nr 0050/025/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 03 lutego 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/26/2022 z 4 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 305/76, k.m.13 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja
Zarządzenie Nr 0050/27/2022 z 4 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 146/72 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Buczka
Zarządzenie Nr 0050/028/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 04 lutego 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/29/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzedu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/30/2022 z 14 lutego 2022 r. w sprawie trybu i terminu wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/31/2022 z 14.02.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświatowego
Zarządzenie Nr 0050/032/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 15 lutego 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/033/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2022 r.
Zarządzenie Nr 0050/038/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/040/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/41/2022 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/1432022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/44/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Zarządzenie Nr 0050/46/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Zarządzenie Nr 0050/47/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody dostarczanej do terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe położonych w Potępie w rejonie IV
Zarządzenie Nr 0050/48/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowej świadczenia pieniężnego..
Zarządzenie Nr 0050/49/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Zarządzenie Nr 0050/051/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/52/2022 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/115/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii…
Zarządzenie Nr 0050/53/2022 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/8/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zaliczkowej opłaty za c.o.
Zarządzenie Nr 0050/54/2022 w sprawie zmiany zarządzenia 0050/256/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn..
Zarządzenie Nr 0050/57/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczkowej opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/62/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 2
Zarządzenie Nr 0050/63/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Zarządzenie Nr 0050/64/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupski Młynie
Zarządzenie Nr 0050/68/2022 z 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej do zadania pn.: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego ... – Część 2
Zarządzenie Nr 0050/69/2022 z 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej do zadania pn.: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego ... – Część 1
Zarządzenie Nr 0050/ 71 /2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25.04.2022 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego czynszu z tytułu używania urządzeń technicznych do przekazywania sygnału telewizyjnego
Zarządzenie Nr 0050/85/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/256/2021 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn do wystawiania faktur VAT
Zarządzenie Nr 0050/86/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z 12.05.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zarządzenie Nr 0050/87/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/92/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/93/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m3 wody w budynkach komunalnych położonych przy ul. Mickiewicza 1 i Głównej 4A w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/114/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/105/2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów i niedozwolonych paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/116/2022 w sprawie zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m 3 wody w budynku socjalnym przy ul. Krasickiego 7 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/117/2022 w sprawie zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m 3 wody w budynku socjalnym Ziętek bl. 1
Zarządzenie nr 0050/121/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/126/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarzązenie nr 0050/132/2022 z 7 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/133/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie Karty Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 0050/134/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 0050/135/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia „Za życiem”
Zarządzenie Nr 0050/136/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o zasiłki dla opiekunów
Zarządzenie Nr 0050/137/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń...
Zarządzenie Nr 0050/138/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wykonywania zadań organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie Nr 0050/139/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dodatek osłonowy”
Zarządzenie nr 0050/146/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/151/2022 w sprawie utworzenia i postępowania z informatycznymi nośnikami danych w składzie informatycznych nośników danych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/152/2022 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Gminnym Zespole Oświatowym w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/153/2022 w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/154/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Żyłce
Zarządzenie Nr 0050/157/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Zarządzenie Nr 0050/158/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Zarządzenie nr 0050/159/2022 z 22.08.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Zarządzenie nr 0050/160/2022 z 22.08.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Zarządzenie nr 0050/161/2022 z 22.08.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Zarządzenie nr 0050/162/2022 z 22.08.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr w Krupskim Młumie
Zarządzenie nr 0050/163/2022 z 22.08.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr w Krupskim Młumie
Zarządzenie nr 0050/164/2022 z 22.08.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr w Krupskim Młumie
Zarządzenie Nr 0050/167/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia uprawnień do dodatku węglowego
Zarządzenie Nr 0050/168/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Zarządzenie Nr 0050/169/2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania incydentami w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/171/2022 w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/181/2022 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 307/76 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja
Zarządzenie Nr 0050/182/2022 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 304/76 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja
Zarządzenie Nr 0050/183/2022 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 312/76 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja
Zarządzenie Nr 0050/188/2022 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zarządzenie Nr 0050/191/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 00500/193/2022 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego doskonalącego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Salamandra 2022"
Zarządzenie Nr 0050/197/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/198/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/201/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050/202/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-27 10:11:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-27 10:11:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-27 10:02:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-27 10:02:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-23 12:49:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-23 12:49:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-22 14:11:07 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-22 14:11:07 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 16:55:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-21 16:55:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-21 13:20:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-09-21 13:20:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-09-21 12:46:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-09-21 12:46:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:42:40 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:42:40 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:41:33 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2022-09-21 08:36:52 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2022-09-21 08:32:11 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:32:11 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:31:04 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:31:04 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:26:39 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:26:39 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:23:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:23:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:20:59 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:20:59 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:18:20 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:18:10 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:18:10 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-21 08:18:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:18:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:14:47 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:14:47 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:11:28 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-21 08:11:27 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-09-19 09:39:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-09-19 09:39:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:53:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:53:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:41:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:41:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:37:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:37:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:35:53 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:35:53 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:34:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:34:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:33:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:33:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:32:08 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:32:08 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:30:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:30:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:29:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:29:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:27:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:27:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:26:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:26:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:22:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:22:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:20:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:20:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:19:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-19 07:19:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2022-09-14 12:34:00 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-14 12:33:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-14 12:33:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:50:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:50:12 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:47:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:47:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:43:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-09-05 09:43:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-08-31 08:45:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-08-31 08:45:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-08-26 13:37:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-26 13:37:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-26 10:44:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-26 10:44:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-26 10:41:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-26 10:41:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:48:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:48:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:46:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:46:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2022-08-24 08:17:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-24 08:17:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-24 08:17:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-24 08:15:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-24 08:15:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-24 08:14:33 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-08-24 08:14:21 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-08-23 12:37:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 12:37:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 12:35:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 12:35:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 12:24:02 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-08-23 12:23:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-08-23 08:50:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-23 08:48:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 08:48:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 08:47:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-23 08:47:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-17 08:52:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-17 08:52:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-16 14:48:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-16 14:47:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-16 14:47:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-08-16 14:47:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:32:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:32:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:29:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-29 08:29:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:58:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:58:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:56:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:56:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:54:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:54:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:49:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:49:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:48:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:48:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:46:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:46:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:40:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:40:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:39:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:39:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:36:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:36:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:35:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-18 07:35:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-14 09:27:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-14 09:27:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-07-11 09:30:29 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-07-11 09:30:28 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-07-01 16:04:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-01 16:04:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-01 16:03:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-01 16:03:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-20 08:13:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-06-20 08:13:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-06-20 08:13:01 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-06-20 08:11:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-06-20 08:11:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-05-31 13:11:32 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-31 13:11:32 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-25 11:51:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-25 11:51:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-17 15:07:35 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-17 15:07:34 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-05-13 08:53:22 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-13 08:53:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-05-13 08:53:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-28 13:36:36 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-04-28 13:36:36 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-04-12 10:51:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-04-12 10:51:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-04-06 12:45:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-06 12:45:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-06 12:42:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-06 12:42:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:08:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:08:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:06:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-04 15:05:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:05:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:03:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:03:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:02:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:02:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:00:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-04 15:00:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-03-28 09:13:33 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-28 09:13:33 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-23 11:26:05 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-23 11:26:04 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-23 11:24:23 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-23 11:24:23 Dorota Helisz

Dodanie załącznika

2022-03-22 12:24:53 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-03-22 12:24:53 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-03-22 09:35:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-22 09:35:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-22 08:43:10 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-22 08:41:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-22 08:41:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-15 08:18:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-15 08:18:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-03-14 14:19:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-03-14 14:19:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-14 13:18:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-14 13:18:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-07 08:51:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-02-07 08:51:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-02-07 08:48:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-02-07 08:48:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-02-03 12:51:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 12:51:02 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 12:50:25 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 12:50:25 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 12:49:03 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2022-02-03 12:48:55 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2022-02-03 07:28:24 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 07:28:24 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 07:25:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-03 07:25:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2022-02-01 12:54:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-01 12:54:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-31 11:09:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-31 11:09:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-27 14:10:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-27 14:10:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-24 09:32:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-24 09:32:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-10 12:25:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-10 12:25:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2022-01-10 12:01:07 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

646

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2022-01-10 12:01:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-01-10 12:01:07

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny