KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-11-14 13:29:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:29:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:28:59 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2022-11-14 13:25:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:25:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:18:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:18:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:17:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:17:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-11-14 13:16:44 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

52

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2022-11-14 13:16:44

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-11-14 13:16:44

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda