KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-02-09 11:56:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:56:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:55:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:55:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:54:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:54:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-02-09 11:46:50 Magdalena Hajda

Edycja

2023-02-09 11:39:37 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

276

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2023-02-09 11:39:37

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2023-02-09 11:39:37

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda