KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-11-14 14:00:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 14:00:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 14:00:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 14:00:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 13:59:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 13:59:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2023-11-14 13:55:39 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

159

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2023-11-14 13:55:39

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2023-11-14 13:55:39

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda