DANE PODSTAWOWE

Gminny Zespół Oświatowy

42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel: (0-32) 285-70-16 fax: (0-32) 285-70-77

e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

GZO czynne jest:

Poniedziałek - od 7:00 do 15:00
Wtorek - od 7:00 do 16:00
Środa - od 7:00 do 15:00
Czwartek - od 7:00 do 15:00
Piątek - od 7:00 do 14:00

Gminny Zespół Oświatowy powstał w 1994r. na bazie istniejącego od 1991 roku Gminnego Zespołu Administracyjnego Przedszkoli i Żłobka w Krupskim Młynie.


Pracownicy Zespołu:

Kierownik: Anna Adamik,
Główny Księgowy: Katarzyna Kosala,
Inspektor ds. Oświaty: Aleksandra Gruner


Gminny Zespół Oświatowy w Krupskim Młynie, zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Krupski Młyn, powołaną Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn nr XXXII/152/94 z dnia 9 marca 1994r. po przekształceniu funkcjonującego od 1991r. Gminnego Zespołu Administracyjnego Przedszkoli i Żłobka w Krupskim Młynie.
GZO nie posiada osobowości prawnej i prowadzony jest w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

Zespół działa w oparciu o następujące ustawy:

ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
ustawę z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Gospodarka finansowa Zespołu:
Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Krupski Młyn prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Zespół pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy budżetu gminy.
Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.

Zespół posiada rachunek bankowy i dysponuje nim samodzielnie. Zespól może dokonywać operacji finansowych na rachunku bankowym w zakresie obsługi finansowej placówek oświatowych, po zatwierdzeniu dokumentu finansowego pod względem formalnym i merytorycznym przez dyrektora danej placówki oświatowej oraz w granicach udzielonych upoważnień dla Dyrektora Zespołu.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-26 11:08:02 Wiktoria Respondek

Edycja

2024-06-26 11:07:44 Wiktoria Respondek

Edycja

2024-06-26 11:06:54 Wiktoria Respondek

Edycja

2023-11-14 07:38:46 Magdalena Hajda

Edycja

2021-05-10 10:23:29 Ilona Szewczyk

Edycja

2018-11-23 07:41:38 Ilona Szewczyk

Edycja

2011-07-08 12:38:09 Lilianna Dędek

Edycja

2005-05-17 10:11:47 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 14:01:30 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 13:59:51 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 13:57:57 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 13:42:18 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 13:38:19 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 13:26:32 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 12:26:47 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-12 14:55:10 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-12 14:52:37 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-12 14:33:41 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-12 14:17:13 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

13778

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2004-02-12 14:17:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2004-02-12 14:17:13

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek