DŁUG PUBLICZNY

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WG STANU NA KONIEC I KWARTAŁU 2020 ROKU
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (Korekta nr 1)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2018 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec I kwartału 2018 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2017 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec II kwartału 2017 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec I kwartału 2017 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec II kwartału 2016 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec I kwartału 2016 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2015 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnychu wg stanu na koniec 2019 roku (Korekta nr 1)
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2019 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2018 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2017 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2016 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2015 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2014 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2014 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2013 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2013 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2012 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2012
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2011 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na koniec 2010 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec IV kwartału 2010 roku
Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne
Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne
Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne
Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 Korekta Nr 2
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2024
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2024
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2024 Korekta Nr 1
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-07-18 11:17:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:17:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:15:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:15:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:13:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:13:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:11:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:11:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:09:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:09:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:05:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:05:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:03:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:03:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:03:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:03:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:02:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-07-18 11:02:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-14 18:25:56 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-14 18:25:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:48:24 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 12:47:47 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 12:46:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:46:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:44:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:44:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:28:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:28:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:26:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:26:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:16:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:16:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:12:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:12:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:04:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:04:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:03:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:03:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:56:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:56:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:54:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:54:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:52:25 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:51:57 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:50:55 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:49:21 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:49:06 Iwona Kulbat

Edycja

2020-03-10 14:48:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:48:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:04:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:04:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:00:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:00:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:56:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:56:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:55:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:55:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:54:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:54:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:09:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:09:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2016-08-08 09:03:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-08 09:03:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-08 09:02:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-08-08 09:02:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:34:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:34:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:32:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:32:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:31:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-04-21 11:31:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:31:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-02-26 13:11:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:10:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:10:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:09:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:09:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:08:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:07:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:07:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:06:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:06:00 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:05:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:04:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:03:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:03:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:02:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 13:01:56 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 12:56:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 12:54:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 12:53:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 12:52:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 10:49:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:49:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:45:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:42:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:42:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:42:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:42:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:40:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:40:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:39:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:39:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:37:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:37:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:32:55 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 10:25:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:25:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:21:35 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 10:20:46 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 10:15:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:15:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:12:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:12:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2006-11-17 08:18:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-11-17 08:17:50 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-11-17 08:17:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-05-23 08:49:53 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-20 10:56:31 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-20 10:21:07 Michał Herman

Utworzenie

Liczba odwiedzin

31194

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-05-20 10:21:07

Osoba wprowadzająca informację

Michał Herman