Oryginały oświadczeń majątkowych są do wglądu w urzędzie gminy

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2005-12-20 11:54:59 Lilianna Dędek

Edycja

2005-12-20 09:57:42 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1262

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-12-20 09:57:42

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek