KADENCJA 2006-2010

Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 30.01.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 07.03.2007 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 06.03.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 30.03.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 26.03.2007 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I kwartał 2007 roku
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 24.05.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 25.05.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 28.05.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 06.06.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 06.06.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 29.06.2007 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za II kwartał 2007 roku
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 10.07.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 10.07.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 27.07.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 29.08.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 25.09.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 25.09.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 26.09.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 28.09.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 12.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 09.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 15.10.2007 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za III kwartał 2007 roku
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 30.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 30.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 31.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 31.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 31.10.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 06.11.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 19.11.2007 r.
Budżet Gminy na 2007 r. z dnia 03.12.2007 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2007 rok
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 13.02.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 19.02.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 14.03.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 19.03.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 26.03.2008 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I kwartał 2008 roku
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 15.04.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 17.04.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 18.04.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 30.04.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 16.05.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 28.05.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 11.06.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 30.06.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 29.07.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 14.08.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 03.09.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 23.09.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 24.09.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 30.09.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 30.09.2008 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za III kwartał 2008 roku
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 14.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 15.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 28.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 28.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 29.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 29.10.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 02.12.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 03.12.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 15.12.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 30.12.2008 r.
Budżet Gminy na 2008 r. z dnia 31.12.2008 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2008 rok
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 24 lutego 2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 07 kwietnia 2009 r.
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I kwartał 2009 roku
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 20.05.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 03.06.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 16.06.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 16.06.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 15.06.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 15.06.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 30.06.2009 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2009 roku
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 10.07.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 17.07.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 19.08.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 22.09.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 23.09.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 30.09.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 27.10.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 27.10.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 28.10.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 28.10.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 25.11.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 27.11.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 10.12.2009 r.
Uchwała Nr 4100/W147/2009 z dnia 8.12.2009 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach
Uchwała Nr 4100/V/127/2009 z dnia 2.12.2009 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach
Uchwała Nr 4100/V/126/2009 z dnia 2.12.2009 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 22.12.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 22.12.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 22.12.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 23.12.2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. z dnia 30.12.2009 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2009 rok
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 28.01.2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Załącznik do zarządzenia nr 0152/7/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 28.01.2010 r.
Załącznik do uchwały nr XXXVI/275/10 z dnia 28.01.2010r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 29.01.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 26.02.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 26.02.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 23.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 24.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 25.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 25.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.03.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 28.04.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 29.04.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 29.04.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 20.05.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 20.05.2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 24.05.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 24.05.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 27.05.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 27.05.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 11.06.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 11.06.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 17.06.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 17.06.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 27.04.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 27.04.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.06.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.06. 2010 r.
Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 08.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 08.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 22.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 22.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.07.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 23.08.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 23.08.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 30.08.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 14.09.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 14.09.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 15.09.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 16.09.2010 r.
Budżet gminy na 2010 r. z dnia 16.09.2010 r.
Uchwała Nr 4100/V/109/2010 z dnia 15 września 2010 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2010 roku...
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2010 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-12-08 08:51:17 Lilianna Dędek

Edycja

2010-10-19 09:40:28 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2010-10-19 09:40:28 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2010-09-24 10:42:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-24 10:42:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:18:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:18:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:18:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:18:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:43:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:43:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:43:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:43:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:42:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 07:42:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:20:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:20:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:18:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:18:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:18:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:18:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:16:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:16:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:16:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-01 14:16:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 11:27:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 11:27:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:34:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:34:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:33:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:33:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:31:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:31:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:31:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 09:31:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:22:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 08:22:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:55:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:55:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:55:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:55:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:27:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:27:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:27:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:27:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:26:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:26:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:26:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:26:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:24:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:24:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:23:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:23:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:21:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:21:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:21:14 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-06-17 14:20:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:20:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:19:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:19:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:16:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-17 14:16:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:11:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:11:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:09:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-10 13:09:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:54:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:54:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:54:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-25 07:54:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:24:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:24:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:21:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:21:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:18:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:18:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:15:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:15:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:15:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:15:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:14:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-05-05 12:14:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 11:06:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 11:06:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:36:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:36:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-15 12:36:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:18:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-23 08:18:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:21:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:21:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:20:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:20:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:19:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:19:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:17:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:17:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:16:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:16:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:14:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:14:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:12:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:12:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:11:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:11:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:10:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:10:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:08:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:08:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:07:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 12:07:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:34:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:34:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:32:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:32:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:57:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:57:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:57:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:57:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:56:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:56:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:56:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 10:56:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 10:08:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 10:08:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:21:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:21:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:21:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:21:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:00:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:00:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:59:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:59:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:32:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:32:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:32:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:32:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:31:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-17 13:31:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-16 07:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-16 07:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:51:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:51:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:50:32 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-11-30 12:49:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:49:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:23:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:23:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:22:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:22:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:21:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:21:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:19:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:19:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:02:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 11:02:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:51:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:51:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:50:02 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-11-25 10:49:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:49:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:48:57 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-11-25 10:47:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-25 10:47:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:27:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:27:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:27:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:27:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:50:07 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-09-29 11:48:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:48:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:33:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:33:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:41:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:41:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:41:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:41:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:12:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:12:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:12:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:12:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:11:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:11:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:30:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:30:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:42:29 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-05-05 14:40:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:40:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:31:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:31:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:47:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:47:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:52:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:52:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:17:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:17:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:17:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:17:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:15:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:15:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:14:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 08:14:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:17:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:17:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:16:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:16:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:14:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:14:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:13:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:13:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:11:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:11:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:10:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:10:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 13:07:34 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 13:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 13:05:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-27 09:53:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 11:16:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 09:49:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:08:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:07:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:06:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:05:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:05:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:51:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:57:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:56:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:55:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:54:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:33:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:13:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:12:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:11:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 08:57:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 08:54:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-25 08:53:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:31:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:31:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:30:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:30:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:22:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 10:12:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:25:25 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:25:12 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:22:01 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:21:35 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:21:23 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:20:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:15:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:07:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:06:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:20:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:19:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:21:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:21:09 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-10-26 08:20:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:19:31 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-10-26 08:18:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:17:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:16:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-21 09:40:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-10 07:37:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-10 07:36:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:37:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:37:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-14 08:54:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:24:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:22:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:21:13 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-08-01 14:21:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:18:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:17:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-13 14:23:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-13 14:22:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:20:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:12:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-06 08:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-05 14:25:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:22:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 10:03:38 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-04-12 10:02:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:34:53 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-04-12 09:34:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:33:17 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-04-02 12:29:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-26 07:58:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 14:39:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-23 08:05:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-12-19 18:11:13 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

166119

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2006-12-19 18:11:13

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek