KOMISJA TERENOWA, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO